Oferta firmy Plastimex w materia³ach budowalanych FELIX:

Kanalizacja wewnętrzna
Kanalizacja zewnętrzna

PRODUCENT RUR I KSZTAŁTEK Z PVC.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY PLASTIMEX POWSTAŁ W 1989 ROKU W PSARACH ŚLĄSKICH.

Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji kompletnych systemów kanalizacyjnych z PVC.
W okresie wieloletniej działalności firma była ciągle unowocześniana, dlatego dziś oferujemy produkt zgodny z europejskimi standardami. PLASTIMEX dzięki sieci dystrybutorów posiada wysoką pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.

Proponujemy Państwu system kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej z tworzyw PVC i PP przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych i ogólno spławnych z miejsca ich powstania do odbiornika ścieków.
System stanowi idealne rozwiązanie problemu grawitacyjnego odprowadzenia ścieków przy zachowaniu szczelności układu.

Plastimex produkuje kompletne systemy kanalizacji zewnętrznej z PVC, kanalizacji wewnętrznej z PP, systemy rur wodociągowych, rury osłonowe do kabli telekomunikacyjnych i wywietrzaki dachowe z PVC i PP.
Produkcja jest w pełni zautomatyzowana, oparta na nowoczesnej technologii, z gwarancją wysokiej jakości produktów, a jednocześnie czystą dla środowiska.
Do produkcji wykorzystuje się najwyższej jakości, nietoksyczne surowce uznanych firm krajowych i zagranicznych.

Serwis firmy: www.plastimex.pl

powrót do katalogu