Oferta firmy Cemex w materia³ach budowalanych FELIX:

Cement

Na rynku polskim CEMEX jest obecny od dnia 1 marca 2005 r.   Swoją działalność prowadzi poprzez spółkę CEMEX Polska. CEMEX Polska jest czołowym producentem materiałów budowlanych w kraju. 
CEMEX  w Polsce
Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje międzynarodowe uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości. 
Środowisko
Sprawy środowiska naturalnego zawsze były traktowane przez CEMEX w sposób priorytetowy. Rosnące z roku na rok nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska oraz  zaangażowanie CEMEX Polska w zminimalizowanie oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie przynoszą już od wielu lat wymierne efekty.

Serwis firmy: www.cemex.pl

powrót do katalogu