Oferta firmy Romanik S.A. w materia³ach budowalanych FELIX:

Łopaty
Widły
Szpadle
Grabie
Młotki
Siekiery
Trzonki
Groty
Listwy
Ozdoby
Zestawy

W roku 1984 rozpoczyna działalność rzemieślniczą Zakład Ślusarski Jan Romanik. Zrzeszony w Cechu Rzemiosł Metalowych (przynależność obowiązkowa) oraz Spółdzielni Rzemieślniczej Gosmet, realizuje produkcję drobnych artykułów gospodarstwa domowego, usług oraz kooperację z przedsiębiorstwami państwowymi.

W roku 1989 PPU Obróbki Plastycznej Metali TECHMŁOT Jan Romanik uruchamia produkcję narzędzi (młotków) i rozpoczyna pierwsze dostawy eksportowe.

Zdecydowany wpływ na rozwój firmy mają wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce na początku lat 90tych. Od tego momentu realizowana jest wizja prężnej firmy produkującej ręczne narzędzia gospodarcze i ogrodnicze. Sukcesywnie zwiększa się potencjał produkcyjny, asortyment oraz liczba odbiorców. Marka TECHMŁOT jest rozpoznawana w kraju i zagranicą.

W roku 1995 następuje przejęcie Koneckich Zakładów Narzędzi Gospodarczych w Krasnej koło Kielc, produkujących narzędzia od wielu dziesięcioleci.

W roku 2000 zakup od grupy KZNG zakładu w Przedborzu powiększa asortyment produkcyjny o toporki i siekiery, a zakupiony w roku 2003 Zakład Obróbki Drewna INTERWOOD w Miastku rozpoczyna produkcję wysokiej jakości trzonów.

W tym okresie firma notuje znaczny wzrost udziału w rynku krajowym oraz kontynuuje ekspansję na rynki zagraniczne. Marka TECHMŁOT i GARDEN PRO jest znana i ceniona przez szerokie grono użytkowników narzędzi.

Obecnie, pomimo dużej podaży i wysokiego poziomu produkcji w Europie, oferta firmy zyskuje uznanie wśród odbiorców w ponad 40 krajach w Europie i na świecie.

Serwis firmy: www.romaniktools.com

powrót do katalogu