Oferta firmy Ferrokolor w materia³ach budowalanych FELIX:

Farby

Nasza firma powstała w 1982 roku wyłącznie Nasza firma powstała w 1982 roku wyłącznie w oparciu o polski kapitał w oparciu o polski kapitał

Misją firmy ferro Misją firmy ferroKOLOR KOLOR jest:

Strategia firmy Strategia firmy opiera się na dwóch opiera się na dwóch zasadniczych kierunkach działania: zasadniczych kierunkach działania:

Nasza oferta handlowa obejmuje: Nasza oferta handlowa obejmuje:

Nasza Nasza oferta oferta jjest stale rozwijana est stale rozwijana i dopasowywana do szybko zmieniających i dopasowywana do szybko zmieniających się potrzeb rynku się potrzeb rynku.
Nieustannie przygotowujemy nowe Nieustannie przygotowujemy nowe produkty i stale ulepszamy już istniejące produkty i stale ulepszamy już istniejące.

Nowoczesne zaplecze produkcyjne Nowoczesne zaplecze produkcyjne i technologiczne zapewnia wysoką i technologiczne zapewnia wysoką i stabilną jakość wyrobów i stabilną jakość wyrobów.
Dzięki temu produkty marki ferro Dzięki temu produkty marki ferroKOLOR KOLOR zyskały duże uznanie Klientów zyskały duże uznanie Klientów

Marka ferro Marka ferroKOLOR KOLOR gwarantuje:

Serwis firmy: www.ferrokolor.pl

powrót do katalogu