Oferta firmy HeidelbergCement Polska w materia³ach budowalanych FELIX:

Cement

Grupa Górażdże, czlonek jednego z najwiekszych na swiecie koncernów cementowych - HeidelbergCement nalezy do krajowej czolówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystajac z doswiadczen, wiedzy i kapitalu miedzynarodowego Grupy HeildelbergCement, spólki Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa stosuja miedzynarodowe uznane standardy produkcji i zarzadzania, dostarczajac na polski rynek materialy budowlane najwyzszej jakosci.

Górażdże Cement S.A. prowadzi działalność w dwóch zakładach produkcyjnych: cementowni Górażdże i przemiałowni Ekocem

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego w Polsce jest prowadzona przez 40 zakładów należących do Górażdże Beton.

HeidelbergCement prowadzi swoją działalność w zakresie kruszyw w Polsce pod nazwą handlową Górażdże Kruszywa. Dwie spółki wytwarzające kruszywa: ZKSM (Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych) i OKSM (Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych), prowadzą działalność w 18 zakładach położonych w południowo-zachodniej cześci kraju.

Serwis firmy: www.gorazdze.pl

powrót do katalogu