Oferta firmy Altax w materia³ach budowalanych FELIX:

Systemy ociepleniowe
Altaxin
Lakierobejca
Ogniochron
Boramon
Boramon 170
Drewnosol
Hylotox
Algat

Przedsiębiorstwo ALTAX Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1988 roku. Jego głównym zadaniem jest od samego początku wytwarzanie chemicznych środków ochrony drewna, murów i powłok malarskich chroniących przed korozją mikrobiologiczną. Gama naszych produktów rozpoczyna się od preparatów impregnacyjno-dekoracyjnych poprzez ogniochronne, grzybo-, pleśnio- i owadobójcze, aż do specjalistycznych, na przykład zwalczających glony.

Wszystkie preparaty ALTAXU narodziły się w czołowych polskich placówkach naukowych (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Wydział Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) bądź też są wynikiem własnych opracowań. Wyroby nasze posiadają wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz pozwolenia na obrót preparatem biobójczym.

Produkty ALTAXU skutecznie konkurują jakością i cenami z produktami innych firm krajowych i zagranicznych oraz zdobywają uznanie na imprezach targowych. Kilka naszych produktów otrzymało wyróżnienia podczas Targów BUDMA w Poznaniu. W 1998 roku Złoty Medal zdobył BORAMON, w 2001 roku kolejnym zdobywcą Złotego Medalu został Altaxin.

Mając na uwadze konieczność integracji Polski z Unią Europejską, firma ALTAX przystąpiła w 1998 roku do wdrożenia systemu zapewnienia jakości ISO 9002. 17 listopada 1999 roku jednostka certyfikująca TUV Managment Service GmbH z Monachium przyznała Przedsiębiorstwu ALTAX certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9002 w zakresie: Produkcja impregnatów do drewna, a 20 stycznia 2004 roku certyfikat ISO 9001:2000, w tym samym zakresie.

powrót do katalogu