Szkolenie o zmianie ustawy Prawo budowlane
2015-07-09

SZANOWNI PAŃSTWO,
Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się:
17 LIPCA 2015r. W KATOWICACH
Miejsce: EUROPROFES, UL. STAWOWA 10, Godz.: 10.00- 15.00
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zakres formalny:
a. Ustawa z dnia 15.01.2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
b. Ustawa z dnia 06.02.2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
2. Cel, spodziewane efekty w praktyce budowlanej i gospodarczej.
3. Nowela z dnia 15.01.2015r.
a. Definicje ustawowe obiekt budowlany, obszar odziaływania obiektu charakter definicji, znaczenie praktyczne, spodziewane efekty praktyczne.
b. Zmiany zakresu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę budowa, roboty budowlane.
c. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę konieczne dokumenty, terminy i sposób dokonywania czynności.
d. Zakres obowiązku dokonywania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych swoboda wyboru inwestora opcji pozwolenia na budowę, konsekwencje wadliwości zgłoszenia.
e. Procedura zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych konieczne dokumenty, terminy i sposób dokonywania czynności. 
f. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego charakterystyka, konsekwencje prawne, konieczne czynności administracyjne inwestora.
g. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę / domniemania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia.
h. Samowola budowlana.
i. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
j. Dokumentacja powykonawcza elementy składowe, zakres merytoryczny, odpowiedzialność.
k. Rejestry urzędowe wniosków, pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót.
l. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
m. Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej.
n. Przepisy przejściowe.
4. Nowela z dnia 06.02.2015r.
a. Definicje ustawowe altany działkowe, obiekty gospodarcze sposób regulacji, spodziewane konsekwencje praktyczno-prawne.
b. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zmiana dot. statusu altan działkowych i obiektów gospodarczych określonej kategorii.
c. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych definicje ustawowe, rygory naruszenia ograniczeń zabudowy działki ogrodowej, procedura usunięcia naruszeń.
d. Przepisy przejściowe.
Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo w załączniku.
Szkolenie poprowadzi Pani Maria Drążkiewicz- Ziomber
 
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
ABY POBRAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSZĘ KLIKNĄĆ W PONIŻSZY TEKST
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA
 
LUB WEJŚĆ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.CENTRUMVERTE.PL
KARTĘ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU PROSIMY PRZESŁAĆ NA NR FAX:
71 722 79 71 LUB  71 321 56 41

powrót do listy