Opłaca się zatrudniać 50+
2015-08-30

Zatrudnianie osób, którym zostało niewiele do emerytury może bardzo opłacić się pracodawcom. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już wystartowało z programem, który pozwoli obniżyć koszty zatrudnienia osób 50+. Program ten ma na celu przede wszystkim utrzymanie ciągłości pracy osób po 50. roku życia, a tym samym wyższa stawkę emerytalną, a z drugiej strony zwiększenie zatrudnienia takich osób.

 

Prawie 20% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce stanowią osoby po 50. roku życia, a obecna polityka pracodawców i surowe zasady rynku pracy powodują, że liczba ta systematycznie wzrasta. NIK bije na alarm, bowiem sytuacja zatrudniania osób, którym zostało tylko kilka lat do emerytury jest bardzo niepokojąca. Nie tylko są częściej zwalniane, ale coraz trudniej znaleźć im pracę, a to oznacza brak ciągłości zatrudnienia, a tym samym niższa stawka emerytury.

 

Naprzeciw tym niepokojącym doniesieniom wyszło Ministerstwo Pracy. Program, jaki oferuje zwalnia pracodawców z rocznego płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnienie pracownika 50+, który dotychczas pozostawał bezrobotny. Jeśli jednak pracownik ma więcej niż 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat u mężczyzn to pracodawca jest całkowicie zwolniony z tych opłat, dotyczy to również pracowników już wcześniej zatrudnianych przez zakład.

 

Zmniejsza się również liczba dni zwolnienia chorobowego, za które pracodawca jest obowiązany zapłacić pracownikowi po 50. roku życia. Zamiast 33 zostaje 14, a koszt pozostałych dni chorobowego ponosi ZUS. Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnego przed emeryturą może liczyć na dofinansowanie do jego pensji w wysokości maksymalnie połowy minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Taki dofinansowanie może trwać przez rok w przypadku osoby po 50-tce, zaś dwa lata u osoby 60+.
Aneta R

powrót do listy