Mniejsze przychody, droższe zarządzanie lasów
2015-09-05

Nieprawidłowości w zarządzaniu Lasami Państwowymi może doprowadzić do zagrożenia dla zachowania i ochrony terenów leśnych oraz powiększania i utrzymania upraw. Takie wnioski przeprowadziła NIK po ostatniej kontroli w Lasach Państwowych. Przyczyną tego może być spadek przychodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów zarządzania. Czy zwiększenie sprzedaży drewna przyniesie jakieś rezultaty?


 


Od 2011 roku koszty zarządzania rosną regularnie. Od 2010 roku wysokość wynagrodzeń wzrosła aż o 26%. I tak średnie miesięczne wynagrodzenie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wynosi prawie 7 tys. zł, zaś w Dyrekcji Generalnej 11 133 zł. Wszystko wskazuje też na to, że kwoty te jeszcze wzrosną. Z kolei środki przeznaczane na inwestycje wynosiły średnio 15% wszystkich wydatków Lasów Państwowych, z czego większość przeznaczona została na budynki.


 


Z kolei wydatki związane z ochroną i hodowlą lasu znacznie spadły. Niepokój NIK wywołało również utrzymywani zakładów których działalność w żaden sposób nie było związane z zadaniami realizowanymi przez Lasy Państwowe. Ogólna sytuacja lasów nie jest najlepsza, ale NIK określa ją jako stabilną.


 


Lasy Państwowe wskazują również, że większych przychodów szukać będą w większej sprzedaży drewna. Statystyki pokazują jednak, że nie jest to pewny przychód, bowiem w latach 2011-2013 pomimo zwiększenia sprzedaży, ogólne przychody spadły.
Felix
powrót do listy