Raportowanie społeczne - wartość dla interesariuszy
2015-11-02

W ramach Dzień z Ekspertem pt.: Raportowanie społeczne - wartość dla interesariuszy (w dn. 15.10.2015) nasz Ekspert Joanna Węgrzynowska (Koordynator Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska) odpowiadała on-line m.in. na pytania:Czym jest raportowanie społeczne? Co taki raport obejmuje?


Raport społeczny zawiera najważniejsze informacje na temat podejścia firmy do zarządzania, wpływu na otoczenie oraz dane ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. Raportowanie jest wyrazem przyjęcia odpowiedzialności firmy za swoje działania i rozliczania się z nich w sposób transparentny. Raport przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative powinien zawierać treści opisane poszczególnymi wskaźnikami dotyczącymi profilu organizacji, istotnych aspektów działalności, zaangażowania interesariuszy, obszaru ekonomicznego, środowiskowego i społecznego.


*       W jaki sposób wiadomo jakie informacje są najważniejsze dla interesariuszy i co należy przedstawić w raporcie?


Raportowanie społeczne jest procesem, w którym dane dotyczące działalności firmy są regularnie i konsekwentnie zbierane, analizowane, publikowane i oceniane. Zgodnie z najnowszym standardem GRI G4 firma sama ma możliwość oceny istotność i raportowanych informacji kluczowych dla biznesu. W proces taki powinni być zaangażowani wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze. Te grupy można włączać poprzez spotkania bezpośrednie - warsztaty z grupą roboczą dostarczającą dane, najwyższą kadrą zarządzającą, otwarte dialogi z pracownikami, dialogi z interesariuszami, konsultacje z zewnętrznymi ekspertami. Szczegółowo o metodologii i procesie powstawania naszego Raportu zrównoważonego rozwoju, piszemy w sekcji „O raporcie” na stronach 88-90 Strukturę Raportu można sporządzić zgodnie z wytycznymi GRI. Organizacja bardzo precyzyjnie definiuje jakie informacje profilowe i branżowe powinny znaleźć się w raporcie. Każdy Raport powstały zgodnie z tymi wytycznymi posiada tabelę wskaźników, gdzie opisane są wszystkie zaraportowane dane.


*       Czy UE planuje wprowadzenie obowiązkowego raportowania?


Zgodnie z unijną dyrektywą raportowanie danych pozafinansowych będzie obowiązkowe od 2017 r. dla spółek giełdowych, banków oraz funduszy inwestycyjnych, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Według szacunków firmy Deloitte, w Polsce będzie to ok. 300 przedsiębiorstw.


Na podstawie wpisów i konsultacji na Forum powstał poradnik: Dzień z Ekspertem - raportowanie społeczne - wartość dla interesariuszy, który można pobrać w formacie (PDF), w sekcji Sezam Wiedzy - Raporty i Poradniki. W trakcie Dnia z Ekspertem dyskusja była prowadzona w 4 tematach:


I Treść raportu społecznego


a. Czym jest raportowanie społeczne? Co taki raport obejmuje?
b. W jaki sposób wiadomo jakie informacje są najważniejsze dla interesariuszy i co należy przedstawić w raporcie?
c. Skąd można pobrać raport zrównoważonego rozwoju CEMEX?


II Sens raportowania


a. Jaka jest rola raportu zrównoważonego rozwoju w CEMEX?
b. Czy CEMEX jest zobowiązany do takiego raportu? Jak często musi go przedstawiać?
c. Czy UE planuje wprowadzenie obowiązkowego raportowania?
d. Jakie korzyści przynosi firmie prezentowanie wyników? Jakie są to korzyści np. dla CEMEX u?
e. Czy interesariusze, do których kierowany jest raport społeczny, chętnie z niego korzystają?


III Sposób raportowania                       


a. Jakie standardy raportowania przyjmuje CEMEX?
b. Czy są jakieś uproszczone sposoby raportowania?
c. Jakie są wymagania minimalne raportu tzn. co jest obowiązkowe i jakie dane muszą się pojawić?
d. Czy raporty zawsze muszą zawierać zobowiązania i ich realizację? Dynamika rynku jest duża i czasami trudno wskazać zobowiązanie i je potem zrealizować.
e. Dlaczego CEMEX raportuje co 2 lata i jaka częstotliwość jest najlepsza?

Cykl prowadzonych konsultacji: „Ekspert Radzi - Dzień z Ekspertem” na Forum, obejmuje szerokie spektrum tematów specjalistycznych. Współpracujemy z Ekspertami z różnych dziedzin, którzy chętnie prowadzą konsultacje i udzielają informacji o aktualnych wydarzeniach, trendach występujące w branży budowlanej itp. Formuła dyskusji „online” zachęca do udziału i zadawania pytań, na które natychmiast można otrzymać odpowiedź. Zachęcamy do odwiedzania Forum.
autor:
Renata Markowska-Cisak
Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM, koordynator projektów m.in. eFAKTURA, FairPay, redaktor i administrator Blog&Forum eCEMEX). Bogate doświadczenie zawodowe i szerokie zainteresowania. Myśl przewodnia: A lot of times, people don`t know what they want until you show it to them (Steve Jobs).


 


autor: Renata Markowska-Cisak
Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM, koordynator projektów m.in. eFAKTURA, FairPay, redaktor i administrator Blog&Forum eCEMEX). Bogate doświadczenie zawodowe i szerokie zainteresowania. Myśl przewodnia: A lot of times, people don`t know what they want until you show it to them
powrót do listy