W czym pomocny okaże się doradca zawodowy?
2016-02-12

Doradztwo zawodowe to prężnie rozwijająca się dziedzina. Pozwala na pomoc człowiekowi, który nie wie jaki kierunek zawodowy obrać w sowim życiu, na ustalenie swoich predyspozycji i na ich podstawie zaplanowanie ścieżki dalszego rozwoju kariery. Doradztwo zawodowe coraz popularniejsze staje się w szkołach, gdzie ma na celu ukierunkowanie uczniów w wyborze przyszłego zawodu. Ale na doradców zawodowych postawiły również Urzędy Pracy oraz firmy szkoleniowe, które dzięki pracy z osobami dorosłymi, pomagają im wybrać kierunek kształcenie by podnieść swoje kwalifikacje lub się przekwalifikować i znaleźć w tym zawodzie prace. A wszystko to zgodnie z predyspozycjami oraz często zainteresowaniami osób poddanych procesowi doradztwa. Doradztwo zawodowe to również przygotowanie do sprawnego poruszania się po rynku pracy, a więc pisania CV, życiorysu, zaprezentowania się na rozmowie rekrutacyjnej. Doradca pomaga również w odnalezieniu się na rynku pracy, w szukanie ofert zatrudnienia i aplikowaniu na nie. Pozwala również wypracować metody sprawnej komunikacji, zaprezentowania się na rozmowie rekrutacyjnej, a także odpowiedniego przygotowania do niej. Dla wielu osób są to sprawy łatwe i oczywiste, jednak dla innych, szczególnie, jeśli nie weszli jeszcze na rynek pracy lub z jakiegoś powodu zostali z niego wykluczeni, są to sprawy bardzo istotne. Problemy z korzystaniem z nowych technologii i zmiany, jakie w dynamicznym tempie zachodzą na rynku zatrudnienia, mogą powodować zagubienie i nawet osobom z odpowiednimi kompetencjami, skutecznie może to utrudnić znalezienie pracy. Doradca zawodowy posiada wiedzę o klasyfikacji zawodów, metodach poszukiwania pracy, możliwościach kształcenia. Dzięki jego pomocy można odkryć swoje umiejętności i predyspozycje i zaplanować soją ścieżkę zawodową.

powrót do listy