Jak zdobyć odszkodowanie za uszkodzony samochód?
2016-03-21

Wjechałeś w dziurę w drodze i uszkodziłeś samochód? Naprawa zazwyczaj jest kosztowna, co wiec zrobić, by móc liczyć na odszkodowanie? Pierwszym krokiem jest udokumentowanie miejsca, w którym nabawiliśmy się awarii samochodu z powodu najechania na dziurę w jezdni. Dokumentacja zdjęciowa jest niezwykle istotna, ponieważ posłuży za dowód podczas ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli jechał z nami pasażer, lub mamy świadka całego zdarzenia, dobrze jest, by w razie wątpliwości poświadczyli naszą wersje wydarzeń. Aby się zabezpieczyć, od razu dobrze spisać zeznania na papierze, wraz z datą i godziną zdarzenia i potwierdzeniem zeznać podpisami. Dobrym rozwiązaniem jest również wezwanie policji lub straży miejskiej, która powinna dokonać w swojej dokumentacji zapisu, że uszkodziliśmy pojazd z powodu dziury w asfalcie. W zależności od tego, na jakiej drodze doszło do zdarzenia, ustalić musimy jej zarządcę, który odpowiada za jej właściwe utrzymanie. Tylko w  ten sposób będziemy mogli dochodzić swoich spraw z polisy ubezpieczeniowej potencjalnego sprawcy uszkodzeń. Za drogi odpowiedzialni są:

·         za drogi krajowe oraz autostrady - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

·         drogi wojewódzkie -  zarząd województwa

·         drogi powiatowe - powiat

·         drogi gminne – wójt, burmistrz, prezydenta miasta

Aby dostać odszkodowanie za szkody w pojeździe, które powstały na przykład w miejscowości Myszków, trzeba udowodnić, że usterka jest winą dziury w drodze, a nie nadmiernej prędkości czy złego stanu technicznego pojazdu. Jeżeli zarządca drogi postawił ograniczenia prędkości na drodze lub informował o złym stanie technicznym drogi odpowiednimi znakami, uzyskanie odszkodowania może być trudniejsze. Dokumentację, jaką należy przygotować i przekazać zarządcy, trzeba skompletować w następujący sposób:

·         dokumentacje z opisem powstania usterki i jej następstwami, potwierdzoną dokumentacją zdjęciową oraz zeznaniami świadków

·         opinie rzeczoznawcy, szczególnie, jeżeli powstałe szkody są duże i kosztowne

·         wszelkie rachunki i faktury, które zobrazują poczynione z powodu usterki naprawy

Dokumentację należy złożyć jak najszybciej, chociaż ustawowo mamy na to czas do 3 lat od powstania szkody. Do naszej skargi zarządca musi się odnieść w terminie do 30 dni. Jeżeli odmówi nam wypłaty odszkodowania, możemy się odwołać. Jeśli i ten sposób zawiedzie, pozostaje jedynie droga sądowa.

powrót do listy