Błędy w montażu kominów KONEKT
2016-04-29

Chcąc prawidłowo zamontować System Kominowy należy bezwzględnie przestrzegać załączonej do każdego systemu instrukcji montażu. Nie przestrzeganie instrukcji montażu może prowadzić do nieprawidłowej pracy systemu lub nawet do jego uszkodzenia i konieczności wymiany.

Do najczęściej spotykanych błędów w montażu należą:

- Nie zalanie stopy pod komin. System kominowy KONEKT wymaga zalania 33cm. podstawy. Wykonuje się to poprzez zalanie betonem pierwszych 33cm. systemu kominowego. Nie wykonanie tej czynności powoduje, że komin nie ma właściwej podstawy i swoim ciężarem może wykruszyć beton pod systemem i opaść na całej długości, co może się wiązać z rozszczelnieniem systemu. Nie zalanie betonem pierwszych 33cm. systemu obniża też całą ceramikę w systemie o 33cm. i wówczas zawsze brakuje jednego kompletu rury i otuliny.

- Kolejnym bardzo często spotykanym błędem jest otynkowanie "na sztywno" trójnika spalin. Do systemu dołączona jest zawsze płyta czołowa. Płyta ma za zadanie przejęcie naprężeń spowodowanych przez zmiany temperatur. Spaliny, na ogół cieplejsze niż otoczenie oraz zastosowana w systemie ceramika oddają swoją temperaturę ceramicznemu trójnikowi spalin, który przejmując od niego ciepło zwiększa swoją objętość, a nie może tego uczynić jeżeli jest otynkowany "na sztywno" i powstała w ten sposób energia jest uwalniana poprzez naprężenia całej ceramiki i w końcowy efekcie przez jej pęknięcie, a co za tym idzie przez rozszczelnienie całego systemu.

- Podobny do powyższego i również często spotykanym błędem jest zamurowanie lub obsypanie przestrzenie pomiędzy ceramiką a obudową komina. W takim przypadku ceramika nagrzewając się nie ma możliwości zwiększenia swojej objętości i bardzo często pęka, co powoduje rozszczelnienie całego systemu. Pomiędzy ceramiką a obudową komina może znajdować się tylko powietrze lub wełna, która ma właściwości pozwalające ceramice na zwiększenie swojej objętości (poddaje się) oraz jest niepalna.

- Do systemów kominowych można podłączać tylko atestowane urządzenia grzewcze, często spotykanym na budowach zwyczajem jest podłączenie do systemu kominowego tzw. Kozy. System kominowy służy do odprowadzania spalin, tzw. Kozy wyrzucają z siebie nie spaliny, a ogień, który w znacznym stopniu przekracza dopuszczalne temperatury, jakie wytrzymuje ceramika. Ceramika wytrzymuje pożar sadzy, który trwa krótko, a palenie tzw. Kozą naraża komin na stałe działanie ognia.

- System kominowy Konekt posiada w zestawie ceramiczny sznur do dylatacji połączenia czopucha urządzenia grzewczego oraz trójnika spalin. Nie zastosowanie sznura może się wiązać z pęknięciem ceramiki na skutek różnych właściwości metali (z których są najczęściej wykonane czopuchy) oraz ceramiki. Metal zwiększa swoją objętość szybciej niż ceramika i różnicę tą przejmuje na siebie sznur ceramiczny, jego brak rozpręża od środka trójnik, na skutek czego trójnik może pęknąć.

- Często spotykanym działaniem jest montaż komina z elementów różnych producentów. Tylko System Kominowy zmontowany z elementów sprzedanych przez jednego producenta posiada certyfikat i spełnia wymogi stawiane przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej.

- Również wykończenie komina na jego ostatnim odcinku jest bardzo istotne oraz narażone na możliwość popełnienia błędu w montażu. Najczęstszym chyba błędem na tym etapie montażu jest zalanie ceramiki systemu razem z czapą przykrywającą komin. Ciepłe spaliny wydalane przez urządzenie grzewcze powodują zwiększenie objętości całej zastosowanej w systemie kominowym ceramiki, ceramika nie mogąc w końcowym odcinku zwiększyć swojej objętości pęka. W celu prawidłowej pracy systemu kominowego w zestawie jest zakończenie ustnikowe, które mocowane jest do płyty betonowej a od spodu ma zamontowany króciec, który jest dopasowany do średnicy komina. Ceramika zwiększając swoją objętość unosi się wzdłuż króćca deflektora. Dlatego nie można też łączyć na sztywno deflektora i ceramiki. Deflektor mocujemy tylko do płyty. Cała ceramika w czasie swojej pracy potrafi sie podnieść o nawet 8cm. i musi mieć miejsce, aby o taką wysokość zwiększyć swoją objętość.

powrót do listy