OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA STUDIA PODYPLOMOWE
2016-10-07

Rekrutacja trwa do: 2016-10-21

Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają do udziału w V już edycji studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE” w Warszawie. Program tegorocznych studiów bazuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze także pod uwagę nowe, uwarunkowania. W programie studiów uwzględniono specjalną rolę szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów (energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji technologicznych, takich jak systemy hybrydowe i mikrosieci oraz wprowadzanych dopiero nowych rozwiązań organizacyjnych, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne.

Bardzo szeroko zostanie przedstawiona znowelizowana ustawa OZE wraz z rozporządzeniami (IEO opracował tekst ujednolicony ustawy OZE uwzględniający nowelizacje z 29 grudnia 2015 r. oraz z 22 czerwca 2016 r.)

Nasi studenci otrzymują bezpłatnie arkusze kalkulacyjne opracowane przez ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na których pracują podczas zajęć praktycznych. Arkusze pozwalają wyliczyć opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii, zarówno dla małych instalacji, jak też dużych inwestycji (systemy fotowoltaiczne, biogazowe, wiatrowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Studenci zdobędą m.in. praktyczne umiejętności samodzielnego przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Ze względu na dużą liczbę zajęć praktycznych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, ważna jest znajomość podstaw oprogramowania MS Excel, lub chęć szybkiego uzupełnienia praktycznych umiejętności w tym zakresie (program studiów przewiduje zajęcia wyrównawcze w tym zakresie).

 Studia adresowane są do:

• prywatnych przedsiębiorców,
• przedsiębiorstw komunalnych,
• niezależnych producentów energii oraz koncernów energetycznych
• jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw)
• funduszy ekologicznych i jednostek wdrażających programy unijne,
• przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych,
• kadry nauczycielskiej w szczególności techników oraz szkół zawodowych, pragnących poszerzyć zakres swoich
   kompetencji o inwestycje w OZE,
• pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać
   najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.

powrót do listy