Układanie kostki brukowej – najczęstsze błędy wykonawcze
2009-11-15

Od prawidłowego wykonania brukowego chodnika zależy bardzo wiele. Dobre przygotowanie podłoża, zachowanie optymalnej odległości między poszczególnymi elementami wpływa na stan kostki w trakcie jej użytkowania. Zbyt wąskie fugi i nierówna płaszczyzna narażają bruk na wysokie naprężenia, które mogą powodować spękania krawędzi.
 
Zanim zatem zdecydujemy się na wybór firmy wykonawczej warto zasięgnąć rady niezależnego fachowca, który przybliży nam kulisy układania kostki brukowej. Pracownicy lokalnych składów budowlanych Felix chętnie udzielą szczegółowych konsultacji, zwracając szczególną uwagę na najczęściej popełniane przez wykonawców błędy.
 
1. Projekt aranżacji nawierzchni
Ofiarą nadmiernej oszczędności pada najczęściej projekt aranżacji. Jest to błąd, który owocuje nieestetycznym wykonaniem i błędnym oszacowaniem zapotrzebowania na ilość materiału. Nie wystarczy zdjęcie ułożonej kostki, potrzebny jest dokładny pomiar terenu, konieczne jest także bardzo precyzyjne określenie wzoru, zwłaszcza gdy posługujemy się wielokolorowymi elementami. Precyzyjny projekt pozwala na bardzo dokładne wyliczenie zapotrzebowania na kostkę, włącznie z uwzględnieniem marginesu na docinane elementy.
 
Nie posiadając prospektu aranżacji możemy kupić zbyt mało materiału. Dokupując brakujące elementy możemy trafić na inną partię, która znacznie będzie różniła się odcieniem barwy. Kupując zbyt dużo materiału narażamy się na niepotrzebne koszty, które przecież moglibyśmy przeznaczyć na wykonanie projektu.
 
2. Przygotowanie podbudowy
Aby zachować stabilność terenu oraz dobrą przesiąkliwość gruntu należy zadbać o właściwe przygotowanie podbudowy. W zależności od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia grubość podłoża z kruszywa o frakcji 30-60 mm zamyka się w granicach 15-45 cm. Podbudowę powinna przykrywać podsypka frakcji 2 mm, o grubości 3-5 cm. Czasami w tym celu stosuje się żwir lub grys o grubości 1-4 mm.
 
Nieodpowiednio utwardzone podłoże może doprowadzić do zapadania się nawierzchni i powstawania nieestetycznych nierówności. Podsypka piaskowo-cementowa zapobiega dodatkowo obsuwaniu się ziemi. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca wykopów pod instalacje, które powinny zostać dodatkowo skondensowane.
 
3. Urządzenia do zagęszczania
Specjaliści przekonują, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie ciężkich zagęszczarek. Lżejszy, lecz tańszy sprzęt może powodować tworzenie się kolein. Dodatkowo utwardzanie całej nawierzchni wymaga zastosowania dobrej jakości wibratora płytowego. Aby zabezpieczyć kostkę przed zarysowaniem warto dopilnować, by urządzenie wibrujące było wyposażone w przekładkę elastyczną.
 
 
4. Odprowadzanie wody
Firma wykonawcza przygotowując podłoże powinna zachować spadek terenu, który średnio wynosi 3 %. Pozwala on na odprowadzenie wody z terenu, dzięki czemu nawierzchnia nie będzie narażona na stałe zawilgocenie, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na trwałość produktu. Nie bez znaczenia jest także kierunek odprowadzania wody. Spadek powinien być skierowany na zewnątrz posesji. Konsekwencją niezachowania spadku mogą być nierówności a nawet zapadnięcie gruntu i powstanie tuneli, które będą gromadziły wodę pod domem. Zawilgocenie terenu może prowadzić do powstania pleśni i grzybów.
 
5. Dobór grubości materiału.
W poprzednim artykule wspominaliśmy o optymalnych grubościach kostki brukowej. By uniknąć uszkodzenia chodnika, należy dobrać wystarczającą grubość elementów, dostosowaną do przewidywany obciążeń. Na ciągach pieszych zalecana jest kostka o grubości 4-6 cm. Na podjazdach powinniśmy zastosować elementy o grubości 6-8 cm. Teren, po którym będą poruszały się samochody ciężarowe pokrywamy najgrubszą kostką o rozmiarach 8-10 cm.
 
6. Ułożenie kostki brukowej
Wspominaliśmy o różnicach w odcieniu poszczególnych partii produkcyjnych kostki. Aby zminimalizować efekt plam należy korzystać z materiału wybieranego jednocześnie z trzech różnych palet. Niestety poszczególne elementy mogą różnić się odcieniem nawet w obrębie jednej partii, chociaż różnice te są znacznie bardziej prawdopodobne, gdy kupujemy towar z różnych partii produkcyjnych. Niezwykle istotny jest kierunek układania kostki. Należy zacząć od jednej strony, by uniknąć chaotycznego docinania kostek we wszystkich kierunkach.
 
Specjalista budowlanymgr Aneta Raksimowicz
powrót do listy