Czy można uleczyć pęknięcia ścienne?
2011-02-23

Wp


Wprowadzając się do nowego mieszkania, kończąc remont lub wykończenie nowych budynków oczekujemy trwałego efektu. Pęknięcia na świeżych tynkach są frustrujące i burzą efekt nowego wystroju. Takie niespodziewane usterki mogą być wynikiem błędów konstrukcyjnych lub wykonawczych.


 


Przyczyny pękających ścian


Problem pękających ścian jest złożony. Najczęściej obserwujemy to zjawisko w nowych mieszkaniach, wówczas powodowane jest ono przez naturalny proces osiadania budynku. Takie pęknięcia mogą się zdarzać do 12 miesięcy od chwili postawienia budynku. Jeśli w tym czasie nie musimy wykańczać mieszkania, warto odczekać rok, zanim budynek osiądzie. Im później wykańczamy nowe wnętrza tym lepszy efekt osiągniemy, także ze względu na wysoką wilgotność ścian, która jest przeszkodą w wielu pracach wykończeniowych.


 


Po upływie roku możemy usunąć pęknięcia. Niestety samo pomalowanie farbą nie jest wystarczającym zabiegiem i nie usunie usterki. Zalecane jest uzupełnienie ubytków szpachlą i pokrycie jej tapetą z włókna. Tak uszczelnione pęknięcie, pokrywamy farbą gruntującą i wreszcie malujemy wybraną farbą lub kładziemy strukturę. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest stworzenie dzięki kombinacji tapety i farby powierzchni zmywalnej, odpornej na ścieranie.


 


Warto wiedzieć, iż przyczyną ponownego pojawiania się pęknięć, może być ustawienie budynku na mało stabilnym gruncie. W przypadku pojawiania się pęknięć wiosną, może to oznaczać, że budynek postawiono powyżej strefy przemarzania. Niestety skutkiem takiego usytuowania konstrukcji może oznaczać cykliczne wiosenne pęknięcia.


 


Reklamacja wad budynku


Co zrobić, jeśli wymarzone mieszkanie nie spełnia naszych oczekiwań? Znajdując usterki już po oddaniu mieszkania, wciąż mamy prawo domagać się rekompensaty. Istnieją dwie możliwości działania, jakie możemy podjąć w podobnej sytuacji. Po pierwsze możemy skorzystać z gwarancji udzielanej przez dewelopera lub wykonawcę odpowiedzialnego za usterki. Po drugie sięgamy do rękojmi za wady rzeczy już sprzedanej.


 


Żądanie usunięcia usterek w ramach gwarancji, z reguły nie nastręcza trudności. Są wyznaczone konkretne ramy czasowe naprawy usterek na dany produkt. W przypadku egzekwowania odpowiedzialności z tytułu rękojmi, sprawy są nieco bardziej skomplikowane. Wykonawca bezwzględnie odpowiada za usterki minimalizujące użyteczność lub wartość lokalu, czy budynku. W przypadku krzywych, pękających i zagrzybionych ścian, możemy ubiegać się o naprawę.


 


Warto pamiętać także o tym, że w świetle prawa, możemy rozliczać nierzetelnych sprzedawców z ich obietnic. Jeśli zakupiony przedmiot nie posiada cech lub właściwości, o jakich mówił sprzedawca, możemy korzystać z rękojmi domagając się wymiany produktu.


 


Istnieją jednak okoliczności, które wykluczają korzystanie z praw przyznanych konsumentom z tytułu omawianej rękojmi. Jeśli kupując dany produkt zostaliśmy poinformowany o istniejącej usterce, mimo to zdecydował się na dokonanie zakupu,, wówczas sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie produktu.


 


Ważne jest, aby poinformować wykonawcę o pojawieniu się usterki nie później niż po upływie miesiąca. Wszystkie pojawiające się wady, które odkrywamy użytkując mieszkanie, mamy prawo zgłaszać do trzech lat o wydania lokalu, czy budynku. Korzystajmy z tych praw. Zamiast łożyć na naprawę pękających ścian z własnej kieszeni, zgłośmy usterkę wykonawcy. Warto pamiętać także o tym, że w przypadku zatajenia wad i usterek przez sprzedawcę, kupujący ma prawo odstąpić od umowy, żądając jednocześnie zwrotu pieniędzy.


 


Domagając się naprawy usterek przez firmę budowlaną, powinniśmy prowadzić szczegółową korespondencję. Wszelkie uwagi zgłaszamy listownie zachowując przy tym kopie wysyłanych do wykonawcy dokumentów. Taka ostrożność może okazać się kluczowa, w sytuacji, gdy będziemy musieli wstąpić na drogę sądowną.


 


Specjalista budowlany


mgr Aneta Raksimowicz


rowadzając się do nowego mieszkania, kończąc remont lub wykończenie nowych budynków oczekujemy trwałego efektu. Pęknięcia na świeżych tynkach są frustrujące i burzą efekt nowego wystroju. Takie niespodziewane usterki mogą być wynikiem błędów konstrukcyjnych lub wykonawczych.
 
Przyczyny pękających ścian
Problem pękających ścian jest złożony. Najczęściej obserwujemy to zjawisko w nowych mieszkaniach, wówczas powodowane jest ono przez naturalny proces osiadania budynku. Takie pęknięcia mogą się zdarzać do 12 miesięcy od chwili postawienia budynku. Jeśli w tym czasie nie musimy wykańczać mieszkania, warto odczekać rok, zanim budynek osiądzie. Im później wykańczamy nowe wnętrza tym lepszy efekt osiągniemy, także ze względu na wysoką wilgotność ścian, która jest przeszkodą w wielu pracach wykończeniowych.
 
Po upływie roku możemy usunąć pęknięcia. Niestety samo pomalowanie farbą nie jest wystarczającym zabiegiem i nie usunie usterki. Zalecane jest uzupełnienie ubytków szpachlą i pokrycie jej tapetą z włókna. Tak uszczelnione pęknięcie, pokrywamy farbą gruntującą i wreszcie malujemy wybraną farbą lub kładziemy strukturę. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest stworzenie dzięki kombinacji tapety i farby powierzchni zmywalnej, odpornej na ścieranie.
 
Warto wiedzieć, iż przyczyną ponownego pojawiania się pęknięć, może być ustawienie budynku na mało stabilnym gruncie. W przypadku pojawiania się pęknięć wiosną, może to oznaczać, że budynek postawiono powyżej strefy przemarzania. Niestety skutkiem takiego usytuowania konstrukcji może oznaczać cykliczne wiosenne pęknięcia.
 
Reklamacja wad budynku
Co zrobić, jeśli wymarzone mieszkanie nie spełnia naszych oczekiwań? Znajdując usterki już po oddaniu mieszkania, wciąż mamy prawo domagać się rekompensaty. Istnieją dwie możliwości działania, jakie możemy podjąć w podobnej sytuacji. Po pierwsze możemy skorzystać z gwarancji udzielanej przez dewelopera lub wykonawcę odpowiedzialnego za usterki. Po drugie sięgamy do rękojmi za wady rzeczy już sprzedanej.
 
Żądanie usunięcia usterek w ramach gwarancji, z reguły nie nastręcza trudności. Są wyznaczone konkretne ramy czasowe naprawy usterek na dany produkt. W przypadku egzekwowania odpowiedzialności z tytułu rękojmi, sprawy są nieco bardziej skomplikowane. Wykonawca bezwzględnie odpowiada za usterki minimalizujące użyteczność lub wartość lokalu, czy budynku. W przypadku krzywych, pękających i zagrzybionych ścian, możemy ubiegać się o naprawę.
 
Warto pamiętać także o tym, że w świetle prawa, możemy rozliczać nierzetelnych sprzedawców z ich obietnic. Jeśli zakupiony przedmiot nie posiada cech lub właściwości, o jakich mówił sprzedawca, możemy korzystać z rękojmi domagając się wymiany produktu.
 
Istnieją jednak okoliczności, które wykluczają korzystanie z praw przyznanych konsumentom z tytułu omawianej rękojmi. Jeśli kupując dany produkt zostaliśmy poinformowany o istniejącej usterce, mimo to zdecydował się na dokonanie zakupu,, wówczas sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie produktu.
 
Ważne jest, aby poinformować wykonawcę o pojawieniu się usterki nie później niż po upływie miesiąca. Wszystkie pojawiające się wady, które odkrywamy użytkując mieszkanie, mamy prawo zgłaszać do trzech lat o wydania lokalu, czy budynku. Korzystajmy z tych praw. Zamiast łożyć na naprawę pękających ścian z własnej kieszeni, zgłośmy usterkę wykonawcy. Warto pamiętać także o tym, że w przypadku zatajenia wad i usterek przez sprzedawcę, kupujący ma prawo odstąpić od umowy, żądając jednocześnie zwrotu pieniędzy.
 
Domagając się naprawy usterek przez firmę budowlaną, powinniśmy prowadzić szczegółową korespondencję. Wszelkie uwagi zgłaszamy listownie zachowując przy tym kopie wysyłanych do wykonawcy dokumentów. Taka ostrożność może okazać się kluczowa, w sytuacji, gdy będziemy musieli wstąpić na drogę sądowną.
 
Specjalista budowlany
mgr Aneta Raksimowicz

powrót do listy