Elewacje z cegły klinkierowej
2006-08-16
    W nowych budynkach warstwę zewnętrzną ściany coraz częściej przewiduje się z cegły klinkierowej. Ścianę zewnętrzną projektuje się w takim przypadku jako warstwową. Warstwę nośną można wykonać z pustaków Max lub z betonu komórkowego. Aby zapewnić izolacyjność cieplną, warstwę środkową stanowi styropian lub wełna mineralna o grubości minimum 12cm. Jeżeli stosujemy styropian to klinkier może przylegać bezpośrednio do styropianu, w przypadku wełny mineralnej zaleca się zachować pustkę powietrzną - pomiedzy wełną a klinkierem jako wentylację. Wtedy u dołu i u góry ściany klinkierowej zostawia się niewypełnione spoiny przez które ściana jest wentylowana.
Warstwę nośną ściany łączy się z klinkierem za pomocą kotew stalowych z drutu o średnicy 6mm, najlepiej ocynkowanych lub zabezpieczonych farbą antykorozyjną. Kotwy rozmieszcza się w ścianie co 60-80cm w pionie i w poziomie co zapewnia wzmocnienie warstwy klinkierowej. Wygodniejszym sposobem na wykonanie takiej ściany warstwowej z klinkierem jest praca w dwóch etapach: najpierw murujemy tylko warstwę nośną np. pustak Max zamurowując kotwy w spoinach wystawione na zewnątrz. Drugi etap to nałożenie na te kotwy styropianu i murowanie cegły klinkierowej. Sposób ten zapewnia czystsze wykonanie warstwy elewacyjnej niż przy jednoczesnym murowaniu pustaków i klinkieru. Zwłaszcza, że do murowania pustaków używamy zaprawy cementowo-wapiennej a do murowania klinkieru takiej zaprawy nie wolno używać. Polecam gotowe zaprawy do murowania klinkieru, które nie zawierają wapna powodującego brzydkie zacieki i wykwity.
Do murowania można używać zarówno cegłę klinkierową pełną jak i dziurawkę, ale z otworami pionowymi. Dziurawka jest znacznie tańsza od cegły pełnej jednak bardziej narażona na pęknięcia, szczególnie podczas transpotu. Oczywiście klinkier jest droższy od tynku tradycyjnego lub nawet szlachetnego. Jednak coraz więcej inwestorów stosuje takie rozwiązanie ponieważ budynki z klinkieru wyglądają bardzo szlachetnie, a elewacja jest trwała i nie wymaga konserwacji.
powrót do listy