Odra popłynie dla transportu
2015-06-04

Żegluga śródlądowa na Odrze, która jest najdłuższym tego typu kanałem w Polce, ma funkcjonować przez 240 dni w roku. Obecnie szlak jest dostępny tylko przez 90 dni. Wzrosnąć ma również liczba statków, które będą się po niej poruszać i to aż do kilkuset.

 

Umożliwienie poruszanie się po szlaku żeglugi śródlądowej na Odrze jest kolejnym elementem modernizacji całej infrastruktury transportowej. Najpierw większość środków szła na rozbudowę sieci dróg i autostrad, następnie kolei, portów i lotnisk, a teraz przyszła kolej na transport rzeczny. Nowe plany przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury i Modernizacji. Poszerzenie oferty transportowej o śródlądowe drogi wodne ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie transportowe, a przy okazji usługą przyjazną środowisku.

 

Program obejmie nie tylko modernizację kanałów rzecznych, ale również odpowiednie przeszkolenie kadr żeglugi śródlądowej, by spełniały one wymogi międzynarodowe. Wdrożony zostanie również program zwiększający bezpieczeństwo na wodach śródlądowych a także system inspekcji statków. Samą modernizacją wodnych dróg śródlądowych zajmie się zaś Ministerstwo Środowiska oraz KZGW.

 

Największe zmiany obejmą odcinków na Odrze, która jest najdłuższym szlakiem śródlądowym w Polsce. Jednym z założonych efektów modernizacji ma być wzrost zatrudnienia w sektorze transportu, a także rozwój gospodarki wzdłuż szlaku. Inwestycja ma kosztować ponad 1 mld zł, a jednym z jej elementów jest wyregulowanie biegu rzeki na środkowym odcinku. W przyszłości być może plany obejmą połączenie Odry kanałami z Łabą i Dunajem.
Aneta Raksimowicz
powrót do listy