FARBA AKRYLOWA - do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Farba akrylowa wykonana na bazie żywicy akrylowej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwa w przygotowaniu
 • przepuszcza parę wodną
 • odporna na tarcie na sucho
 • umiarkowanie zmywalna
 • dobrze kryje powierzchnię
 • bez zapachu
 • nie sedymentuje
 • przyjazna środowisku naturalnemu

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian wewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba stosowana jest na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe).
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się brudne i tłuste powierzchnie zmyć wodą z amoniakiem (3%r-r),
a następnie czystą wodą.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć najpierw preparatem IMPREGNAT
(środek gruntująco-impregnujący).
Powierzchnie, które nie będą malowane zasłonić lub zakryć.

WYKONANIE

Malowanie prowadzić zgodnie z normami dotyczącymi wykonania pokryć malarskich.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp.+200C
i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Nie dodawać kredy, wapna, wody oraz innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.
Przed zastosowaniem farbę dokładnie wymieszać.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

cPaleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek, aparat natryskowy. Po pracy sprzęt myć w ciepłej wodzie.

 


FARBA LATEX - do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Farba wykonana na bazie żywicy akrylowej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwa w przygotowaniu
 • przepuszcza parę wodną
 • zmywalna
 • odporna na ścieranie
 • dobrze kryje powierzchnię
 • bez zapachu
 • nie sedymentuje
 • nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian wewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba stosowana jest na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe).
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się brudne i tłuste powierzchnie zmyć wodą z amoniakiem (3%r-r),
następnie czystą wodą.
Podłoża mocno wchłaniające i zapylone pokryć najpierw preparatem IMPREGNAT
(środek gruntująco - impregnujący).
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakryć.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza, podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie
Nie dodawać kredy, wapna, wody oraz innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.
Przed zastosowaniem farbę dokładnie wymieszać.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Farba akrylowa do wnętrz matowa.
Produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.Paleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek , aparat natryskowy. Po pracy sprzęt myć w ciepłej wodzie.

 


FARBA LATEX - do wnętrz i na zewnątrz.

OPIS PRODUKTU

Farba wykonana na bazie żywicy akrylowej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwa w przygotowaniu
 • przepuszcza parę wodną
 • odporna na tarcie na sucho
 • zmywalna aparatami typu KARCHER
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • dobrze kryje powierzchnię
 • nie sedymentuje
 • nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba jest stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe).
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się brudne i tłuste powierzchnie zmyć wodą z amoniakiem (3%r-r),
a następnie czystą wodą.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć najpierw preparatem IMPREGNAT
(środek gruntująco-impregnujący).

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Nie dodawać kredy, wapna, wody oraz innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Farba akrylowa matowa do wnętrz i na zewnątrz, produkowana jest w kolorze białym,
w kolorach wzornika oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana jest w opakowaniach 5, i 10 litrowych. Paleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek , aparat natryskowy. Po pracy sprzęt myć w ciepłej wodzie.

 


FARBA SILIKONOWA - do wnętrz i na zewnątrz

OPIS PRODUKTU

Farba silikonowa do wnętrz i na zewnątrz jest produkowana na bazie żywicy silikonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • przepuszcza parę wodną
 • zmywalna urządzeniami czyszczącymi pod ciśnieniem typu Karcher
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • dobrze kryje powierzchnię
 • gwarantuje hydrofobowość układu oraz oddychanie przegród
 • nie sedymentuje
 • nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
Stosowana na wszelkie podłoża mineralne, stare i nowe tynki, beton, kamień wapienny.
Do renowacji starych powłok nośnych jak powłoki farb wapiennych i mineralnych,
tynków na bazie tworzyw sztucznych i powłok emulsyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba silikonowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem,
a następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem IMPREGNAT lub IMPREGNAT S (należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem).
Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem
i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta..

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Farba silikonowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym ,
w kolorach wzornika oraz w kolorach na zamówienie.
Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.
Paleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek aparat natryskowy. Po pracy sprzęt myć w ciepłej wodzie.


FARBA EFEKT


OPIS PRODUKTU

Farba efekt jest produkowana na bazie żywicy akrylowej.
Zaprojektowana jest szczególnie do tworzenia różnorodnych efektów wizualnych
w zależności od zastosowanych narzędzi.

WŁAŚCIWOŚCI

 • odporna na szorowanie, gorącą wodę, środki czystości
 • przepuszcza parę wodną
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • dobrze kryje powierzchnię
 • gwarantuje hydrofobowość układu oraz oddychanie przegród
 • nie sedymentuje
 • nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Polecana do wykonywania lamperii i ochrony ścian na ciągach komunikacyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

FARBA EFEKT stosowana jest na wszystkich podłożach (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się brudne i tłuste powierzchnie zmyć wodą z amoniakiem,
a następnie czystą wodą lub oczyścić urządzeniami typu KARCHER.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem IMPREGNAT (zapoznać się z instrukcją).
Zalecamy przygotowanie podłoża w kolorze jaśniejszym,
tak aby wykonane wzory były bardziej widoczne.
Ostateczny efekt jest zależny w dużej mierze od doświadczenia,
inwencji i wyczucia smaku wykonawcy.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Farba efekt do wnętrz i na zewnątrz, produkowana jest w kolorze białym,
w kolorach wzornika i w kolorach na zamówienie.
Konfekcjonowana w opakowaniach 1: 2,5 : 5 litrowych.

.EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Wzory wykonywane gąbką, wałkami skórzanymi także standardowymi narzędziami: pędzel, wałek.


FARBA FASADOWA GRZYBOBÓJCZA

OPIS PRODUKTU

Farba produkowana jest na bazie żywicy akrylowej.
Powstrzymuje rozwój porostów, grzybów, alg i pleśni.
Zawiera dodatki preparatów chemicznych nowej generacji
o zminimalizowanym oddziaływaniu na organizm człowieka.

WŁAŚCIWOŚCI

 • przepuszcza parę wodną
 • zmywalna urządzeniami czyszczącymi pod ciśnieniem typu Karcher
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • dobrze kryje powierzchnię
 • nie sedymentuje
 • nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian zewnętrznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Ze względu na podwyższoną zawartość preparatów grzybobójczych
zaleca się unikania kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami
oraz pracę w miejscach gwarantujących wymianę powietrza.
Po pracy umyć starannie ręce i twarz!
W przypadku połknięcia szkodliwej substancji bezwzględnie zgłosić się do lekarza
i kazać mu etykietę produktu.
Poniżej progu szkodliwości, dla mikroorganizmów produkt jest biodegradowalny.
Pozostałości w opakowaniu nie wprowadzać bezpośrednio do kanalizacji i wód gruntowych,
wcześniej wymieszać z dużą ilością wody (10 części wody na 1część farby).
Duże ilości farby zebrać, związać za pomocą piasku, trocin,
innych materiałów wiążących i składować na wysypiskach śmieci bez dostępu do wód gruntowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba fasadowa grzybobójcza jest stosowana na wszystkie podłoża
(cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe).
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie.
Miejsca po wykwitach, miejsce zainfekowane przemyć roztworem podchlorynu sodu, następnie wodą. Powierzchnie brudne i tłuste zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą
lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem IMPREGNAT (zapoznać się z instrukcją).
Do reperacji stosować materiały niezawierające wapna.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać bezpośredniego oddziaływania słońca.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym opakowaniu, w temp. min. +50C do 12 miesięcy.

POSTAĆ

Farba fasadowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym ,
w kolorach wzornika oraz w kolorach na zamówienie.
Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji. Opis składowania i usuwania odpadów zamieszczony w punkcie BEZPIECZEŃSTWO

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek aparat natryskowy. Po pracy sprzęt myć w ciepłej wodzie.


FARBA SILIKATOWA - do wnętrz i na zewnątrz

OPIS PRODUKTU

Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz jest produkowana na bazie potasowego szkła wodnego i żywicy akrylowej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • przepuszcza parę wodną, gwarantuje oddychanie przegród
 • powierzchnia ulega samoczynnemu oczyszczaniu
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • dobrze kryje powierzchnię
 • umiarkowanie zmywalna
 • nie sedymentuje
 • nieszkodliwa dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
Stosowana na wszelkie podłoża mineralne, stare i nowe tynki, beton, kamień wapienny.
Do renowacji starych powłok nośnych jak powłoki farb wapiennych i mineralnych, tynków na bazie tworzyw sztucznych i powłok emulsyjnych.
Zalecana do układów izolacji z wełną mineralną i do renowacji starych obiektów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone.
Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem,
a następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem IMPREGNAT (należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem).
Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem
i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta..

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym ,
w kolorach wzornika TORAED oraz w kolorach na zamówienie.
Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.
Paleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek aparat natryskowy. Po pracy sprzęt myć w ciepłej wodzie.