TYP "ESV"
Kołnierz uszczelniający do pokryć płaskich cienkich.

TYP "ELV"
Kołnierz uszczelniający do pokryć płaskich łuskowych.

TYP "EZV"
Kołnierz uszczelniający do pokryć falistych.

TYP "EHN"
Kołnierz uszczelniający do pokryć falistych wysokoprofilowych.