Opis systemu

 1. Rura kanalizacyjna dn=110mm doprowadzająca ścieki do osadnika gnilnego.
 2. Osadnik gnilny.
 3. Studzienka rozdzielająca i regulująca dopływ ścieków do drenażu rozsączającego.
 4. Rura rozdzielcza.
 5. Złącze filtracyjne wokół rury wykonane w celu oczyszczenia i wyprowadzenia ścieków do gruntu.
 6. Rura rozsączająca.
 7. Rura wentylacyjna.
 8. Rura odprowadzająca - drenażowa, stosowana przy małej chłonności gruntu.
 9. Złoże filtracyjne - filtr piaskowy stosowany przy małej chłonności gruntów.
 10. Studzienka zbiorcza.
 11. Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę do zbiorników otwartych.


Budowa oczyszczalni:

 • Trzykomorowy zbiornik gnilny (2) o poj. 3000 l.
  Zbiornik wykonany jest HD PE. Materiał ten gwarantuje całkowitą odporność na ścieki i środowisko gruntowo wodne. Konstrukcja zbiorników, nie spotykana w innych wyrobach tego typu oferowanych na polskim rynku charakteryzuje się dużą odpornością na parcie gruntu tak, że zbiorniki nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń po zinstalowaniu w gruncie.
 • Studzienka rozdzielcza (3) wykonana również z polietylenu HD PE, połączona ze zbiornikiem gnilnym rurą dn=110mm, rozprowadzająca wodę nadosadową rurami rozdzielczymi (4) do dwóch rur drenażu rozsączającego (6).
 • Rury rozdzielcze 2x3m i rury rozsączające 10x3m są rurami o ściankach strukturalnych i podwyższonej wytrzymałości na ściskanie wykonanymi z HD PE o średnicy nominalnej dn=110mm.
 • Rury wentylacyjne (7) 2x1,5m wykonane z HD PE.
 • Folia PVC separująca złoże filtracyjne od przykrywającego go gruntu rodzimego i chroniąca je przed zamuleniem.


Charakterystyka techniczna

 • Stopień oczyszczania ścieków:
 • 95% redukcji BZT5 i zawiesin,
 • 90% redukcji ChZT,
 • do 40% redukcji azotu ogólnego,
 • do 80% redukcji fosforu ogólnego.
 • Przepustowość 0,5 - 1m3/db
 • Równoważna liczba mieszkańców 5 - 10
 • Powierzchnia drenażu rozsączająca 40 - 50m3
 • Pojemność osadników: 1,5m3; 2m3; 3m3
 • Masa osadników: 100kg, 140kg, 180kg
 • Długość drenażu: 2m x 15m lub 4m x 7,5m