Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do montażu magistrali ssawnej oraz jednostki centralnej prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Pozwoli to uniknąć błędów które mogą zakłócić poprawne działanie całego systemu.

Montaż instalacji systemu centralnego odkurzania jest czynnością nie wymagającą specjalnych narzędzi lub umiejętności. Czynność jest całkiem prosta, jeśli użytkownik będzie przeprowadzał ją starannie i uważnie przestrzegał instrukcji.

Przed przystąpieniem do wykonania bruzd i wierceń w ścianie i stropie należy sprawdzić, czy wybrane miejsce jest odpowiednie i czy nie kryją się pod nim żadne przewody elektryczne lub rury.

Planowanie

Planowanie jest podstawą sukcesu montażu instalacji systemu centralnego odkurzania.

Należy określić, które miejsca do instalacji gniazd ssawnych będą najdogodniejsze dla użytkownika oraz pracującego systemu centralnego odkurzania.

Położenie jednostki centralnej

Jednostkę centralną można umieścić w garażu, suterenie, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu, które jest suche i dostatecznie oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, by nie słyszeć dźwięku silnika elektrycznego.

Aby uniknąć przeciążeń obwodu, należy eksploatować urządzenie zgodnie z podanymi wskaźnikami. Urządzenie należy zamontować w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie pojemnika na śmieci. Jednostka centralna musi oddychać... nie należy jej zamykać.

Jeśli jednostka centralna ma być umieszczona w pomieszczeniu sanitarnym lub gospodarczym, należy je wentylować. Służą do tego drzwiczki ze szczelinami wentylacyjnymi. W celu zmniejszenia hałasu należy użyć tłumika dźwięku.

Gdy długość rury pomiędzy jednostką centralną a gniazdem wylotowym jest większa niż 6 metrów, to dla zmniejszenia oporów liniowych należy zastosować rury o większej średnicy.