PUSTAKI POROTON

Nasz Firmowy Katalog w języku polskim z całą gamą produktów, czołowego producenta cegły

Download Firmowy Katalog: Cegla blokowa, cegla szlifowana (pdf, 3,65 MB)


Cegła szlifowana, ThermoPlan® S9 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,09 W/mK
Gęstość objętościowa: 0,6 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 4 (6) na zapytanie
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 0,5 (0,6) MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A > 36,5 = F 90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-865


Cegła szlifowana, ThermoPlan® T10 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe)

Termoplan T10
Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,10 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,65 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 6
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 0,6 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A = 36,5 F 90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-857

Termoplam T10 plus (dopłata 5%)
Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,10 W/mK
Gęstość objętościowa: 0,65 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,0 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-859


Cegła szlifowana, ThermoPlan® S9 + T10 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,09 W/mK
Gęstość objętościowa: 0,65 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8

Cegła szlifowana, ThermoPlan® T11 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,11 W/mK
Gęstość objętościowa: 0,65 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 0,7 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A > 36,5 = F 90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-856


Cegła szlifowana, ThermoPlan® T12 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe)

Termoplan T12
Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,12 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,75 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 0,7 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A > 36,5 F 90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-853

Termoplam T12 plus (dopłata 5%)
Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,12 W/mK
Gęstość objętościowa: 0,70 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,0 MN/m², powyżej wysokości kondygnacji 2,62^5 = 0,9 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-769


Cegła szlifowana, ThermoPlan® T14 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,14 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,7 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,2 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 30 A > 30,0 F 90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-908


Cegła szlifowana, ThermoPlan® TS (optymalna cegła spełniająca wymagania izolacji dźwiękowej w domach wielorodzinnych)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,13/0,14 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,8 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,2 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F 90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-914
Izolacyjna dźwiękowa według świadectwabadania:
- TS 300/14 = 47 dB
- TS 365/14 = 49 dB


Cegła szlifowana, ThermoPlan® T16 (zastosowanie: domki jednorodzinne,bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,16 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,75 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,2 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-908


Cegła szlifowana, ThermoPlan® (cegła końcowa + narożna / cegła wyrównawcza wysokości)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,14 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,7 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
cegły początkowe i końcowe zjednostronnym zazębieniem spoiny pionowej
cegły wyrównawcze wysokości z dwustronnym zazębieniem spoiny pionowej


Szlifowana cegła kratówka T (Zakres zastosowania: ściany wewnętrzne, ściany działowe, ściany piwnic, ściany zewnetrzne z dodatkową izolacją)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,39 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,8 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 12
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,8 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F90 A (> 11,5 cm)
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-913
Ilość wypełnienia:
- ściana 24,0 około 115 litrów/m³
- ściana 17,5 około 75 litrów/m³


Szlifowana cegła izolacji dźwiękowej, cegła wypełniana T

Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,7 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F90 A
R'w,R (włącznie z tynkiem): 55 dB (sciana 24), 72 dB (17,5+3+17,5)
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-911


Szlifowana cegła izolacji dźwiękowej, cegła wyrównawcza wysokości

Klasa wytrzymałości: 8Szlifowana cegła izolacji dźwiękowej T 1,4

Klasa wytrzymałości: 20
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 2,4 MN/m²
Gęstość objętościowa: 1,4 kg/dm³
R'w,R (włącznie z tynkiem): 68 dB (17,5+3+17,5)
Klasa odporności ogniowej: F90 A > 17,5ściana przeciwpożarowa
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-913


Szlifowana cegła kątowa (cegła uzupełniająca)

Klasa wytrzymałości: 8
Gęstość objętościowa: 0,8 kg/dm³Szlifowana cegła stropowa krawędziowa (cegła uzupełniająca)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,39 W/mK 
Gęstość objętościowa: 1,4 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8


Cegła blokowa izolacji dźwiękowej (płyty ścian działowych T) (duża izolacja dźwiękowa do ścianek działowych w mieszkaniach)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,58 W/mK 
Gęstość objętościowa: 1,4 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 20
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,9 MN/m² / MG II a
Klasa odporności ogniowej: F90 A, według normy DIN 105, część 2


Cegła blokowa izolacji dźwiękowej (małe formaty) (duża izolacja dźwiękowa do ścianek działowych w mieszkaniach)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,58 W/mK 
Gęstość objętościowa: 1,4 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 20
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,9 MN/m² / MG II a
Klasa odporności ogniowej: F90 A, według normy DIN 105, część 2


Osłona typu U + osłona typu WU

Cegła przeznaczona do nadproży, kolumn i wieńców jako "deskowanie tracone". Możliwa do zastosowania również w systemie cegieł szlifowanych.


Cegła blokowa ThermoBlock® Hlz (Do murów jednorodnych, wykonywanych bezstrat, przeznaczona do wnętrz. Do ścian piwnic i ścian zewnętrznych z dodatkową izolacją)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,39 W/mK 
Gęstość objętościowa: 0,8 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 12
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,6 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F90 A, według normy DIN 105, część 2
ściana przeciwpożarowa 24 REI-M 90


Cegła blokowa narożna (cegła uzupełniająca) (staranne wykonanie kątów 45° / 135°, bez cięcia i odrąbywania )

Gęstość objętościowa: 0,8 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8Mały format (Cegła kratówka jako cegła uzupełniająca do uniwersalnego zastosowania)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,45 W/mK 
Gęstość objętościowa: 1,0 - 1,2 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 12
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 1,6 MN/m² / MG II a
Klasa odporności ogniowej: F90 A, według normy DIN 105, część 2


Cegła blokowa ThermoBlock® T12 (Najwyższej jakości produkt do konwencjonalnej budowy murów - dobre właściwości izolacji cieplnej)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,12 W/mK (LM 21)  
Gęstość objętościowa: 0,7 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 0,7 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F30 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-742


Cegła blokowa ThermoBlock® T14

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,14 W/mK (LM 21)  
Gęstość objętościowa: 0,7 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8
Dopuszczalne naprężenie ściskające: 0,7 MN/m²
Klasa odporności ogniowej: F90 A
Decyzja o dopuszczeniu: Z-17.1-910


Cegła końcowa + cegła narożna (cegła uzupełniająca T12 - T14)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,14 W/mK (LM 21)  
Gęstość objętościowa: 0,7 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 8Szlifowana cegła okuwająca T11 (cegła uzupełniająca)

Współczynnik przewodzenia ciepła: λR = 0,11 W/mK  
Gęstość objętościowa: 0,6 kg/dm³
Klasa wytrzymałości: 6