FAST NORMAL S
zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych

Zastosowanie

FAST NORMAL S dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płyt styropianowych na różnego rodzaju podłożach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST NORMAL S jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia, powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,5 litra wody na 25 kg suchej masy i mieszając, wsypywać zawartość worka. Mieszać aż do uzyskania konsystencji jednolitej masy. Pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut. Przyklejanie płyt styropianowych możemy przeprowadzać na dwa sposoby. W przypadku ocieplania równych, otynkowanych powierzchni masę klejową nakładamy na płyty cienkowarstwowo za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8 lub 10 mm, a następnie przyklejamy do ocieplanej ściany. W wypadku muru nieotynkowanego zaprawę należy nałożyć na brzegach płyty pasami o szerokości 3 do 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami w ilości 10 do 12 (placki powinny zajmować nie mniej niż 40% powierzchni płyty). W celu polepszenia przyczepności po wstępnym związaniu zaprawy klejowej (tj. po 3 dobach) każdą płytę mocujemy dodatkowo kołkami z tworzywa sztucznego w ilości podanej w projekcie ocieplenia ale nie mniejszej niż 4 sztuki na 1 m2. Długość kołka zależna od rodzaju ściany (min. zagłębienie kołka w ocieplanej ścianie wynosi 6cm nie licząc tynku). W czasie prac bezwzględnie przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać zbyt silnego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności.

Wydajność

Przyklejanie płyt styropianowych około 4,0 kg suchej masy na 1 m2.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki około 5,5 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Czas otwart pracy około 20 minut
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0701/01/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST SPECJAL M
zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki

Zastosowanie

FAST SPECJAL M służy do przyklejania płyt styropianowych na wszystkich podłożach mineralnych, ceramicznych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków w systemie FAST z zastosowaniem tynków mineralnych lub akrylowych przy zachowaniu dokładnej technologii.

Właściwości

FAST SPECJAL M jest cementowo-polimerową zaprawą wodo- i mrozoodporną, charakteryzuje się wysoką elastycznością, paroprzepuszczalnością i wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Nadaje się praktycznie na każdy rodzaj podłoża budowlanego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinny być mocne, suche i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. resztki starych luźno przylegających farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud). Powierzchnie nasiąkliwe i pylące należy zagruntować odpowiednim gruntem firmy FAST.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość worka powoli wsypywać do naczynia wypełnionego czystą wodą wodociągową stale mieszając (np. przy zastosowaniu wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem) aż do uzyskania konsystencji jednolitej zaprawy klejowej. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody). W trakcie pracy zaleca się okresowe zamieszanie zaprawy co około 30 minut. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza tak przygotowana masa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. Zaprawę klejową FAST SPECJAL M nanosi się na płyty na brzegach pasami o szerokości 3 do 4 cm zaś na pozostałej powierzchni plackami w ilości 10 do 12 (zaprawa klejąca musi pokryć nie mniej niż 40% powierzchni płyty). Przy wklejaniu siatki z włókna szklanego zaprawę klejową nanosi się na płyty ciągłą warstwą rozpoczynając od góry pasami o szerokości siatki. Zaraz po nałożeniu siatkę należy wkleić wciskając ją w masę za pomocą pacy stalowej aż do całkowitego zatopienia. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. Po wyschnięciu warstwy (tj. około 3-4 dni) można nanosić tynki po uprzednim zagruntowaniu tak powstałego podłoża. Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie po kilku dniach cienkiej warstwy kleju o grubości około 1mm. W przypadku stosowania tynków lub farb akrylowych należy bezwzględnie odczekać minimum 6 tygodni od wykonania warstwy zbrojonej.

Wydajność

Przyklejenie płyt styropianowych około 4,0 kg/m2
Wykonanie warstwy zbrojonej około 4,0 kg/m2

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki około 6,0–6,5 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy do 3 godzin
Czas otwarty pracy około 20 minut
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-699/97.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST SPECJAL
zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki

Zastosowanie

Zaprawa FAST SPECJAL służy do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków systemem FAST.

Właściwości

FAST SPECJAL jest cementowo-polimerową zaprawą, wodo- i mrozoodporną charakteryzującą się zwiększoną paroprzepuszczalnością i wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i przyczepnością do praktycznie każdego rodzaju podłoża budowlanego.

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być mocne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. resztki starych luźno przylegających farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud). Powierzchnie silnie nasiąkliwe i pylące należy zagruntować odpowiednim gruntem firmy FAST.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość worka powoli wsypywać do naczynia wypełnionego czystą wodą wodociągową stale mieszając (np. przy zastosowaniu wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem) aż do uzyskania konsystencji jednolitej zaprawy klejowej. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody). W trakcie pracy zaleca się okresowe zamieszanie zaprawy co około 30 minut. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza tak przygotowana masa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. Zaprawę klejową FAST SPECJAL nanosi się na płyty na brzegach pasami o szerokości 3 do 4 cm zaś na pozostałej powierzchni plackami w ilości 10 do 12 (zaprawa klejąca musi pokryć nie mniej niż 40% powierzchni płyty). Przy wklejaniu siatki z włókna szklanego zaprawę klejową nanosi się na płyty ciągłą warstwą rozpoczynając od góry pasami o szerokości siatki. Zaraz po nałożeniu siatkę należy wkleić wciskając ją w masę za pomocą pacy stalowej aż do całkowitego zatopienia. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. Po wyschnięciu warstwy (tj. około 3-4 dni) można nanosić tynki po uprzednim zagruntowaniu tak powstałego podłoża Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju o grubość około 1mm.

Wydajność

Przyklejenie płyt styropianowych około 4,0 kg/m2
Wykonanie warstwy zbrojonej około 4,0 kg/m2

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki około 5,0 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Czas otwarty pracy około 20 minut
Przyczepność do betonu minimum 0,50 MPa
Przyczepność do styropianu minimum 0,10 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-699/97.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.