FAST NORMAL W
zaprawa klejowa do przyklejania płyt z wełny mineralnej

Zastosowanie

FAST NORMAL W dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płyt z wełny mineralnej na różnego rodzaju podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST NORMAL W jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,5 litra wody na 25 kg suchej masy i mieszając, wsypywać zawartość worka. Mieszać aż do uzyskania konsystencji jednolitej masy. Pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut. Zaprawę klejową nanosi się na płyty w dwóch etapach niezależnie od tego czy klei się całą powierzchnię czy też stosuje się pas po obwodzie i placki. W pierwszym etapie następuje cienkie przeszpachlowanie klejem całej powierzchni płyty lub miejsc na obwodzie i pod przyszłymi plackami. Następnie po częściowym stwardnieniu nakłada się właściwą warstwę klejącą we wcześniej przygotowanych (zaszpachlowanych) miejscach. Zaprawa klejowa powinna pokrywać nie mniej niż 60% powierzchni płyty. W celu polepszenia przyczepności po wstępnym związaniu zaprawy klejowej (tj. po 3 dobach) każdą płytę mocujemy dodatkowo kołkami z tworzywa sztucznego z metalowym trzpieniem w ilości podanej w projekcie ocieplenia ale nie mniejszej niż 6 szt. na 1 m2. Długość kołka zależna od rodzaju ściany (min. zagłębienie kołka w ocieplanej ścianie 6-8 cm nie licząc tynku). W czasie prac bezwzględnie przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać zbyt silnego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności.

Wydajność

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej - około 5,0 kg suchej masy na 1 m2.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki około 5,5 l wody na 25 kg suchej masy 
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Czas otwart pracy około 20 minut
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0595/01/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST SPECJAL W
zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki

Zastosowanie

Zaprawa FAST SPECJAL W służy do przyklejania lameli i płyt z wełny mineralnej na podłożach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków systemem FAST W lub FAST W-G.

Właściwości

FAST SPECJAL W jest cementowo-polimerową zaprawą, wodo- i mrozoodporną charakteryzującą się zwiększoną paroprzepuszczalnością i wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i przyczepnością do praktycznie każdego rodzaju podłoża budowlanego.

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być mocne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. resztki starych, luźno przylegających farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud). Powierzchnie silnie nasiąkliwe i pylące należy zagruntować odpowiednim gruntem firmy FAST.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość worka powoli wsypywać do naczynia wypełnionego czystą wodą wodociągową stale mieszając (np. przy zastosowaniu wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem) aż do uzyskania konsystencji jednolitej zaprawy klejowej. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody). W trakcie pracy zaleca się okresowe zamieszanie zaprawy co około 30 minut. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza tak przygotowana masa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. Zaprawę klejową FAST SPECJAL W nanosi się na płyty w dwóch etapach niezależnie od tego czy klei się całą powierzchnię czy też stosuje się pas po obwodzie i placki. W pierwszym etapie następuje cienkie przeszpachlowanie klejem całej powierzchni płyty lub miejsc na obwodzie i pod przyszłymi plackami. Następnie po częściowym stwardnieniu nakłada się właściwą warstwę klejącą we wcześniej przygotowanych (zaszpachlowanych) miejscach. Zaprawa klejowa powinna pokrywać nie mniej niż 60% powierzchni płyty. W celu polepszenia przyczepności po wstępnym związaniu zaprawy klejowej (tj. po 3 dobach) każdą płytę mocujemy dodatkowo kołkami z metalowym trzpieniem w ilości podanej w projekcie ocieplenia, ale nie mniejszej niż 6 sztuk na 1 m2. Długość kołka zależna od rodzaju ściany (min. zagłębienie kołka w ocieplanej ścianie 6-8 cm nie licząc tynku). Zatapianie siatki zbrojonej odbywa się również w dwóch etapach. Najpierw następuje cienkie przeszpachlowanie całej powierzchni a następnie nałożenie warstwy właściwej za pomocą pacy. W środek tak przygotowanej warstwy wciskamy siatkę za pomocą pacy stalowej aż do całkowitego zatopienia. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 6 do 8 mm. Bezwzględnie przestrzegać w czasie robót odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia i zbyt wysokiej wilgotności. Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju o grubości około 1mm.

Wydajność

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej około 5,0 kg/m2
Wykonanie warstwy zbrojonej około 5,0 kg/m2

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki około 5,6 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy maksimum do 3 godzin
Czas otwarty pracy około 25 minut
Przyczepność do betonu minimum 0,30 MPa
Przyczepność do wełny (lamela) minimum 0,080 MPa
Przyczepność do wełny (płyta) minimum 0,015 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Minimalna grubość warstwy 6 mm

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0595/01/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.