FAST NORMAL
zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty - wewnętrzna typu C1 T

Zastosowanie

FAST NORMAL służy do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty o dużej nasiąkliwości na nieodkształcalne podłoża takie, jak beton, tynk cementowy i cementowo–wapienny. Może być stosowany w budownictwie mieszkaniowym wewnątrz budynków - na powierzchniach pionowych oraz poziomych w miejscach nienarażonych na zawilgocenia. W przypadku innych rodzajów płytek, podłoży lub większych obciążeń proponujemy używać odpowiednich zapraw i klejów FAST.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST NORMAL jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, do zastosowania w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.
Zaprawę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo – wapienne: po upływie minimum 28 dni,
 • jastrychy cementowe: po upływie minimum 28 dni,
 • beton: po upływie powyżej 3 miesięcy.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,2 l wody na 25 kg suchej masy i mieszając wsypywać zawartość worka. Mieszać aż do uzyskania konsystencji jednolitej pasty. Pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut.
Układanie glazury rozpoczynamy od naniesienia warstwy kleju płaską stroną pacy na podłoże, a następnie zebrania nadmiaru stroną grzebieniową. Rozmiar ząbków na pacy uzależniony od rodzaju i wielkości płytek. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza masę fugową możemy nanosić po czasie nie krótszym niż 48 godzin od położenia płytek.

Wydajność

Przykładowa wydajność z 25 kg suchej masy w przypadku przyklejania płytek:

 • grzebień 5 mm około 12 m2 powierzchni
 • grzebień 10 mm około 6 m2 powierzchni

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki 5,20-5,35 l wody na 25 kg suchej masy 
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Czas otwarty pracy około 20 minut
Gęstość w stanie suchym 1,40 kg/m3
Przyczepność do betonu minimum 0,50 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Minimalna i maksymalna grubość warstwy od 2 do 10 mm
Zużycie 2-4 kg/m2 (praktyczne zużycie zależne jest od równości podłoża i rodzaju płytek)

Opakowanie

Worek: 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 12004:2002.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-699/97.

Uwaga

Produkt zawiera cement. W przypadku kontaktu produktu z okiem, oko należy obficie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.
Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST NORMAL PLUS
zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty - wewnętrzno-zewnętrzna C 2T

Zastosowanie

FAST NORMAL PLUS służy do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty o dużej nasiąkliwości na nieodkształcalne podłoża takie, jak beton, jastrych cementowy, tynk cementowy i cementowo–wapienny. Może być stosowany w budownictwie wewnątrz – na powierzchniach poziomych i pionowych oraz na zewnątrz - na powierzchniach pionowych. W przypadku innych rodzajów płytek, podłoży lub większych obciążeń proponujemy używać odpowiednich zapraw i klejów FAST.

Właściwości

Mrozo - i wodoodporna zaprawa klejowa FAST NORMAL PLUS jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.
Zaprawę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo–wapienne: po upływie minimum 28 dni,
 • jastrychy cementowe: po upływie minimum 28 dni,
 • beton: po upływie powyżej 3 miesięcy.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,2 l wody na 25 kg suchej masy i mieszając wsypywać zawartość worka. Mieszać aż do uzyskania konsystencji jednolitej pasty. Pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut.
Układanie glazury rozpoczynamy od naniesienia warstwy kleju płaską stroną pacy na podłoże, a następnie zebrania nadmiaru stroną grzebieniową. Rozmiary ząbków na pacy uzależnione od rodzaju i wielkości płytek. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza masę fugową możemy nanosić po czasie nie krótszym niż 48 godzin od położenia płytek.

Wydajność

Przykładowa wydajność z 25 kg suchej masy w przypadku przyklejania płytek:

 • grzebień 5 mm około 12 m2 powierzchni
 • grzebień 10 mm około 6 m2 powierzchni

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

mieszanki 5,20-5,35 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy od 2,5 do 3 godzin
Czas otwarty pracy około 20 minut
Gęstość w stanie suchym 1,40 kg/m3
Przyczepność do betonu minimum 1,0 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Minimalna i maksymalna grubość warstwy od 2 do 10 mm
Zużycie 2-4 kg/m2 (praktyczne zużycie zależne jest od równości podłoża i rodzaju płytek)

Opakowanie

Worek: 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 12004:2002.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-699/97.

Uwaga

Produkt zawiera cement. W przypadku kontaktu produktu z okiem, oko należy obficie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.
Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST EXTRA
zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty o zwiększonej przyczepności i elastyczności typ C2 TE

Zastosowanie

FAST EXTRA dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty, płytek elewacyjnych oraz klinkierowych na różnego rodzaju podłożach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe). Dzięki dużej elastyczności zaleca się ją do klejenia glazury na posadzki ogrzewane oraz płytek gresowych na wyżej wymienione podłoża wewnątrz budynku.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST EXTRA jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności i przyczepności nadającą się na podłoża odkształcalne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.
Zaprawę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo–wapienne: po upływie minimum 28 dni,
 • jastrychy cementowe: po upływie minimum 28 dni,
 • beton: po upływie powyżej 3 miesięcy.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,2 litra wody na 25 kg suchej masy i wsypywać zawartość worka mieszając aż do uzyskania konsystencji jednolitej pasty. Pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 3 do 3,5 godziny. Układanie glazury rozpoczynamy od naniesienia warstwy kleju na podłoże płaską stroną pacy, a następnie zebraniu nadmiaru stroną grzebieniową. Wielkość ząbków na pacy uzależniona od rodzaju i wielkości płytek. W czasie pracy zaprawę klejową należy okresowo przemieszać co około 30 minut. W zależności od temperatury i wilgotność względnej powietrza masę fugową możemy nanosić po czasie nie krótszym niż 48 godzin od położenia płytek.

Wydajność

Przykładowa wydajność z 25 kg suchej masy:

 • grzebień 5 mm około 12 m2 powierzchni
 • grzebień 10 mm około 6 m2 powierzchni

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki od 5,20 l do 5,35 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy od 3 do 3,5 godziny
Czas otwarty pracy około 25 minut
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Minimalna i maksymalna grubość warstwy od 2 do 10 mm
Przyczepność minimum 1,00 MPa
Zużycie 2-4 kg/m2 (praktyczne zużycie zależne jest od równości podłoża i rodzaju płytek)

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 12004:2002.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-699/97.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi.


FAST EXTRA PLUS
zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty na podłoża odkształcalne oraz krytyczne typ C2 TE

Zastosowanie

FAST EXTRA PLUS dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty, płytek elewacyjnych oraz klinkierowych na różnego rodzaju podłożach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe, stara glazura, lastriko, gazobeton, kamienne płytki elewacyjne oprócz marmuru). Dzięki dużej elastyczności zaleca się ją do klejenia glazury na posadzki ogrzewane, balkony, tarasy i schody oraz płytek gresowych na wyżej wymienione podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST EXTRA PLUS jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności i przyczepności nadająca się na podłoża odkształcalne oraz krytyczne.

Przygotowanie podłoża


Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.
Zaprawę można stosować na podłoża:

 • tynki cementowe i cementowo–wapienne: po upływie minimum 28 dni,
 • jastrychy cementowe: po upływie minimum 28 dni,
 • beton: po upływie powyżej 3 miesięcy,
 • podłoża z ekstrudowanego styropianu (elementy nośne pod płytki) – nie wymagają gruntowania.
 • Nierówności podłoża do 8 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione tą samą zaprawą FAST EXTRA PLUS.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,2 litra wody na 25 kg suchej masy i wsypywać zawartość worka mieszając aż do uzyskania konsystencji jednolitej pasty. Pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 3 do 3,5 godziny. Układanie glazury rozpoczynamy od naniesienia warstwy kleju na podłoże płaską stroną pacy, a następnie zebraniu nadmiaru stroną grzebieniową. Wielkość ząbków na pacy uzależniona od rodzaju i wielkości płytek. W czasie pracy zaprawę klejową należy okresowo przemieszać co około 30 minut. W zależności od temperatury i wilgotność względnej powietrza masę fugową możemy nanosić po czasie nie krótszym niż 48 godzin od położenia płytek.

Wydajność

Przykładowa wydajność z 25 kg suchej masy:

 • grzebień 5 mm około 12 m2 powierzchni
 • grzebień 10 mm około 6 m2 powierzchni

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki od 5,20 l do 5,35 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy od 3 do 3,5 godziny
Czas otwarty pracy około 25 minut
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C
Fugowanie po minimum 48 godzinach
Minimalna i maxksymalna grubość warstwy od 2 do 10 mm
Przyczepność minimum 1,00 MPa
Zużycie 2-4 kg/m2 (praktyczne zużycie zależne jest od równości podłoża i rodzaju płytek)

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 12004:2002.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-699/97.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi.