FAST GB 1
zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego

Zastosowanie

FAST GB1 dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do murowania ścian i ścianek z bloczków z betonu komórkowego.

Właściwości

Zaprawa klejowa FAST GB1 jest wodo- i mrozoodporną cienkowarstwową zaprawą cementowo–polimerową charakteryzującą się dużą przyczepnością i łatwością klejenia wszelkich elementów z betonu komórkowego.

Przygotowanie podłoża

FAST GB1 nakładamy na równe, przeszlifowane i czyste powierzchnie bloczków z betonu komórkowego.

Przygotowanie i sposób użycia

Do naczynia należy wlać około 5,0 litrów wody na 25 kg suchej masy i wsypywać zawartość worka mieszając aż do uzyskania konsystencji jednolitej masy wolnej od grudek (zaleca się stosowanie mieszadła wolnoobrotowego). Następnie pozostawić na około 5 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres do 2 godzin. Zaprawę nakładamy na bloczek kielnią o brzegach prostych lub ząbkowanych i od razu korygujemy we właściwym położeniu. Czas korekcji max. do 10 minut. Po ułożeniu bloczek dobijamy za pomocą gumowego młotka. Wyciśnięty nadmiar zaprawy należy delikatnie zebrać kielnią (nie rozmazywać na bocznej powierzchni gazobetonu).

Wydajność


Przy grubości sklejenia około 2,5 mm z 25 kg suchej masy uzyskujemy kolejno:

  • grubość bloczka 12 cm około 7,20 m2
  • grubość bloczka 24 cm około 3,60 m2
  • grubość bloczka 36 cm około 2,40 m2

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki około 5,0 l wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowości do pracy maksimum do 2 godzin
Czas korygowania około 10 minut
Przyczepność minimum 0,15 MPa
Wytrzymałość na ściskanie minimum 5 MPa
Wytrzymałość na zginanie minimum 2 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Minimalna i maksymalna grubość warstwy od 2 do 10 mm

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN-998-2:2004.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0776/01/2004.

Uwaga


Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST KLINKIER
zaprawa murarska do cegieł klinkierowych

Zastosowanie

FAST KLINKIER służy do murowania licowych cegieł klinkierowych o niskiej nasiąkliwości 1–3%. Ze względu na specjalny skład (trass) istotnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów na murze. Zaprawa po związaniu jest odporna na warunki atmosferyczne.

Właściwości

FAST KLINKIER jest suchą zaprawą składającą się z cementu pucolanowego zawierającego reński trass jako spoiwo oraz frakcjonalnych dodatków kruszyw 0-2 mm i specjalnych domieszek dla polepszenia właściwości produktu. Zaprawa spełnia normę PN-90/B-14501 i odpowiada jej wymaganiom dla marki cw M4.

Przygotowanie i sposób użycia

Zaprawę FAST KLINKIER zarobić z wodą w proporcji 1:5, czyli na jedną część wody dodawać pięć części zaprawy (tj. około 5,0 litrów wody na worek) mieszać ręcznie lub maszynowo do uzyskania pożądanej konsystencji. Czas użytkowania wynosi około 1 godziny. Nie murować podczas deszczu i przy temperaturze poniżej +50°C. Naniesioną zaprawę chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, deszczem i mrozem we wczesnej fazie. Poza czystą wodą nie wolno dodawać do zaprawy żadnych innych substancji. Przy murowaniu na całą szerokość cegły: zgarnąć nadmiar zaprawy, odczekać aż spoiny stwardnieją i wygładzić je kielnią do spoin, gumowym wężem lub innym stosownym narzędziem. Świeżą siatkę spoin chronić przed złymi warunkami atmosferycznymi przez około 7 dni. Przy późniejszym fugowaniu: zachować odstęp czasowy około 2-3 tygodnie zależnie od warunków atmosferycznych.

Wydajność

Z 25 kg worka FAST KLINKIER uzyskuje się około 16 litrów gotowej zaprawy objętości na mokro; 1 tona – około 650 litrów, przy zużyciu 46-54 kg/m2 muru zależnie od sposobu murowania.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach na paletach. Okres przydatności do użycia – 12 miesięcy.

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN-998-2:2004.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST ZM
uniwersalna zaprawa murarska

Zastosowanie

Zaprawa FAST ZM jest gotową zaprawą murarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych – przede wszystkim murowania ścian, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest niezastąpiona przy pracach remontowych, oszczędza czas niezbędny do przygotowania zaprawy z osobnych składników. Do murowania bloczków gazobetonowych zaleca się stosowanie zaprawy FAST GB1.

Właściwości

FAST ZM jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków plastyfikujących. Uniwersalna zaprawa murarska FAST ZM dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Łatwa w stosowaniu, zapewnia jednakowe właściwości stosowania przez cały okres wykonywania prac remontowych. Zaprawę murarską FAST ZM charakteryzuje dobra przyczepność, wysoki stopień plastyczności oraz bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

Przygotowanie podłoża

Zaprawa murarska FAST ZM przeznaczona jest do wszystkich mineralnych, nośnych podłoży, wolnych od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy itd. Podłoża powinny być suche. Wszystkie stare, osypujące się warstwy podłoży należy usunąć.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do około 4,0 l czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią, a następnie lekko dociskając murowane elementy. Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

Wydajność

Średnie zużycie zaprawy wynosi około 60 kg/m2 (przy ścianie grubości ½ cegły pełnej i grubości spoiny 1 cm).

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Właściwa ilość wody potrzebna do uzyskania
odpowiedniej konsystencji
3,50 - 4,30 l 
Czas roboczy około 4 godziny
Klasa zaprawy M7

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z Polską Normą: PN-85/B-04500.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1431/01/2003.

Uwaga

Produkt zawiera cement. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST ZT
remontowo - wykończeniowa zaprawa tynkarska

Zastosowanie

Zaprawa FAST ZT jest gotową zaprawą tynkarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo - wykończeniowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana do wykonywania obrzutki pod tynki oraz narzutu dla tynków.

Właściwości

FAST ZT jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Uniwersalna zaprawa tynkarska FAST ZT może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawa ta jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.

Przygotowanie podłoża

Zaprawa tynkarska FAST ZT może być stosowana na podłożach wykonanych z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, płyt wiórowo–cementowych, a także może być nakładana na powierzchniach gipsowych i gipsowo-betonowych. Podłoża powinny być wolne od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy, resztki starych farb itp. Z podłoża należy usunąć wszystkie stare, osypujące się warstwy, mogące osłabić przyczepność zaprawy. Przed rozpoczęciem nakładania tynku, powierzchnie należy zwilżyć wodą.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do 5,0 – 7,5 l czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej lub ręcznie, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią, zbierając ewentualny nadmiar zaprawy pacą styropianową lub drewnianą. Zacieranie tynku należy wykonać przed zbytnim przesuszeniem tynku. Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25°C.

Wydajność

Średnie zużycie dla warstwy o grubości 10 mm wynosi 1,20-1,60 m2/25 kg zaprawy.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Właściwa ilość wody potrzebna do uzyskania odpowiedniej konsystencji: 
   - obrzutka 6,50 - 7,50 l
   - narzut 5 - 6 l
Czas roboczy zaprawy około 4 godziny
Klasa zaprawy M4
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-B-10109:1998.

Uwaga

Produkt zawiera cement. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.