FAST BARANEK-AKRYL
cienkowarstwowa, akrylowa masa tynkarska

Zastosowanie

FAST BARANEK-AKRYL służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST).

Właściwości

FAST BARANEK-AKRYL jest gotowym do użycia produktem na bazie dyspersji akrylowej dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne wysoką trwałością i zmywalnością. Jest zahydrofobizowany powierzchniowo. Dostarczany w bogatej palecie kolorów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża, należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je FAST GRUNT M.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących w czasie nakładania, możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 48 godzin. W celu uniknięcia różnic koloru zawartość wiaderek należy wymieszać między sobą.

Wydajność

Około:

  • 1,70 kg/m2 przy grubości ziarna 1,0 mm
  • 2,50 kg/m2 przy grubości ziarna 1,5 mm
  • 3,20 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm


Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Przyczepność minimum 0,10 MPa
Czas otwarty około 20 minut
Ciężar objętościowy 1,80-1,90 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Wiaderka plastikowe: 15 kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1755/01/2003.


Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST GRANIT
tynk akrylowy baranek (mozaikowy)

Zastosowanie

FAST GRANIT służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych, mozaikowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST). Szczególnie zalecany do wykańczania powierzchni cokołów, podmurówek, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp. Ze względu na swoje walory estetyczne oraz wysoka trwałość, odporność na czyszczenie, mycie i ścieranie, przeznaczony również do wykonywania okładzin na ścianach klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Właściwości

FAST GRANIT jest gotowym do użycia produktem na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa marmurowego. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością, zmywalnością i odpornością na uderzenia. Dostarczany w 24 odmianach kolorystycznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT G. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża należy przed każdym nałożeniem wyprawy tynkarskiej zagruntować je FAST GRUNT M.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. Przed przystąpieniem do nanoszenia warstw FAST GRUNT M i FAST GRANIT należy bezwzględnie sprawdzić wilgotność podłoża. Nie powinna ona przekraczać 4% wilgotności masowej. W celu uniknięcia pojawienia się wykwitów węglanu wapnia na powierzchni tynku należy odczekać około 2 tygodni jeżeli podłożem jest warstwa zbrojona systemu ociepleń lub około 4-6 tygodni jeżeli podłożem jest tradycyjny tynk cementowo-wapienny. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość kruszywa za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie całą powierzchnię wyrównujemy za pomocą 2-3 pociągnięć pacy w jednym kierunku. Podobnie jak przy tynkach akrylowych barwionych przestrzegamy zasady nakładania „mokre na mokre". Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 48 godzin. W celu uniknięcia różnic w odcieniach tynku FAST GRANIT - opakowania z różnymi datami produkcji mieszać miedzy sobą.

Wydajność

Około:

  • 2,5-3,0 kg/m2 przy grubości ziarna 1,0 mm
  • 3,0-3,5 kg/m2 przy grubości ziarna 1,5 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Przyczepność minimum 0,10 MPa
Czas otwarty około 20 minut
Ciężar objętościowy 1,60-1,80 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 14 kg.
Paleta: 616 kg w wiaderkach plastikowych 14 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1136/01/2004.


Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST KORNIK-AKRYL
cienkowarstwowa, akrylowa masa tynkarska

Zastosowanie

FAST KORNIK-AKRYL służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku . Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST).

Właściwości

FAST KORNIK-AKRYL jest gotowym do użycia produktem na bazie dyspersji akrylowej dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością
na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością. Jest zahydrofobizowany powierzchniowo. Dostarczany w bogatej palecie kolorów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym
z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku niezależnie od rodzaju podłoża należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je FAST GRUNT M.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją dowolnie fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk może być zacierany we wszystkich kierunkach. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 48 godzin.
W celu uniknięcia różnic koloru zawartość wiaderek należy wymieszać między sobą.

Wydajność

Około:

  • 2,80 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm
  • 3,50 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Przyczepność minimum 0,10 MPa
Czas otwarty około 20 minut
Ciężar objętościowy 1,60-1,80 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 15 kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1755/01/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.