FAST BARANEK
szlachetny tynk mineralny o strukturze baranka

Zastosowanie

FAST BARANEK służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń).

Właściwości

FAST BARANEK jest suchą mieszanką mineralną z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów ułatwiających nakładanie i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wysoką odpornością na działanie wody po całkowitym związaniu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku niezależnie od rodzaju podłoża należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je FAST GRUNT M.

Przygotowanie i sposób użycia


Całą zawartość worka dokładnie wymieszać mechanicznie z około 5,0 litrami czystej wody aż do uzyskania jednolitej pasty o założonej konsystencji. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody), zużyć w przeciągu 1 godziny.
Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy wyprawę w cienkiej warstwie (na grubość ziarna) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy rozpocząć jej fakturowanie przy pomocy pacy plastikowej. Tynk należy zacierać na okrągło. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia i zbyt wysokiej wilgotności.
Temperatura od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 36 godzin.
Malowanie tynku farbami akrylowymi możemy rozpocząć w czasie nie krótszym niż 6 tygodni od nałożenia, natomiast farbami silikatowymi – po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.

Wydajność

Około:

  • 2,25 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm
  • 3,00 kg/m2 przy grubości ziarna 2,5 mm
  • 3,85 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki 5,0 do 5,5 l na 25 kg suchej masy
Gęstość w stanie suchym  1,50 kg/dm3
Czas gotowości do pracy  około 1 godziny
Czas otwarty pracy  około 20 minut
Przyczepność minimum  minimum 0,30 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia  od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury  od –20°C do +60°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0595/02/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST KORNIK
szlachetny tynk mineralny o strukturze kornika

Zastosowanie

FAST KORNIK służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń).

Właściwości

FAST KORNIK jest suchą mieszanką mineralną z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów ułatwiających nakładanie i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wysoką odpornością na działanie wody po całkowitym związaniu.

Przygotowanie podłoża


Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku niezależnie od rodzaju podłoża należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je FAST GRUNT M.

Przygotowanie i sposób użycia

Całą zawartość worka dokładnie wymieszać mechanicznie z około 5,0 l czystej wody, aż do uzyskania jednolitej pasty o założonej konsystencji. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody), zużyć w przeciągu 1 godziny. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy wyprawę w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących w czasie nakładania, możemy ją dowolnie fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk może być zacierany we wszystkich kierunkach. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia i zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura od +5°C do + 25°C. Czas wysychania od 12 do 36 godzin. Malowanie tynku farbami akrylowymi możemy rozpocząć w czasie nie krótszym niż 6 tygodni od nałożenia, natomiast farbami silikatowymi – po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.

Wydajność

Około:

  • 2,80 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm
  • 3,50 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki 5,0 do 5,5 l na 25 kg suchej masy
Gęstość w stanie suchym 1,50 kg/dm3
Czas gotowości do pracy około 1 godziny
Czas otwarty pracy około 20 minut
Przyczepność minimum 0,60 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od –20°C do +60°C

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0595/02/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.