FAST BARANEK – SILIKAT
cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska

Zastosowanie

FAST BARANEK-SILIKAT służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST).

Właściwości

FAST BARANEK-SILIKAT jest gotowym do użycia produktem na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji akrylowej dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostarczany w bogatej palecie kolorów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować gruntem FAST GRUNT S.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie FAST GRUNT S w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 48 godzin. Materiały z różnymi numerami produkcji wymieszać między sobą w celu uniknięcia różnic w odcieniach kolorów.

Wydajność

Około:

  • 1,70 kg/m2 przy grubości ziarna 1,0 mm
  • 2,50 kg/m2 przy grubości ziarna 1,5 mm
  • 3,20 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Przyczepność minimum 0,30 MPa
Czas otwarty około 20 minut
Ciężar objętościowy 1,80-1,90 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 15kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach 15 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0279/01/2004.


Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST KORNIK – SILIKAT
cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska

Zastosowanie

FAST KORNIK-SILIKAT służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST).

Właściwości

FAST KORNIK-SILIKAT jest gotowym do użycia produktem na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji akrylowej dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostarczany w bogatej palecie kolorów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować gruntem FAST GRUNT S.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie FAST GRUNT S w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać w sposób gwarantujący uzyskanie odpowiedniej faktury (wzoru) na elewacji czyli ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Czas wysychania od 12 do 48 godzin. Materiały z różnymi numerami produkcji wymieszać między sobą w celu uniknięcia różnic w odcieniach kolorów.

Wydajność

Około:

  • 2,80 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm
  • 3,50 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Przyczepność minimum 0,30 MPa
Czas otwarty około 20 minut
Ciężar objętościowy 1,80-1,90 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 15kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach 15 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0279/01/2004.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.