FAST BARANEK SI
ozdobny tynk siloksanowy do stosowania na zewnątrz

Zastosowanie

FAST BARANEK SI jest wysokiej jakości wodnym ozdobnym tynkiem siloksanowym, przeznaczonym do wykonywania pacą trwałych aplikacji zewnętrznych o fakturze baranka o grubości 1, 1,5 i 2 mm. FAST BARANEK SI jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy, wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi.

Właściwości

FAST BARANEK SI oparty jest na wodnej emulsji siloksanowej oraz dyspersji akrylowo-styrenowej. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji efekt antyroszeniowy. Powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na waruni atmosferyczne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, chłonne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki cementowo-wapienne należy sezonować 14 dni. Osypujące się podłoża należy przed gruntowaniem właściwym zagruntować środkiem FAST GRUNT G jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej nośności. Podłoża stabilne należy zagruntować jednokrotnie preparatem FAST GRUNT M, w kolorze odpowiednim do koloru tynku.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST BARANEK SI nanosi się pacą ze stali nierdzewnej. Zacieranie tynków, szczególnie w jasnych kolorach należy wykonywać pacą plastykową białą. Należy unikać pozostawiania widocznych połączeń, a duże powierzchnie wykonywać w sposób ciągły. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +8°C. Unikać nakładania tynku przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu - stosować folie lub siatki osłonowe. Powierzchnie nie przeznaczone do aplikacji należy osłonić przed zabrudzeniem.

Wydajność

Około:

  • 1,70 kg/m2 przy grubości ziarna 1,0 mm
  • 2,50 kg/m2 przy grubości ziarna 1,5 mm
  • 3,20 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Chronić przed zamarznięciem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Kolor                        
 biały oraz kolory zgodne z paletą barw FAST
 Baza  wodna emulsja siloksanowa i dyspersja akrylowo styrenowa
 Ciężar objętościowy  1,80 kg/dm3
 Czas schnięcia  około 24 godzin, między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłodnej i wilgotnej pogodzie zachować dłuższy czas między zabiegami
 Temperatura Pracy  temperatura podłoża i powietrza co najmniej +8°C, dotyczy także wysychania
 Rozcieńczanie  rozcieńczać wodą

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 15 kg.

Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny nr 76/779/93/2006 wydany przez Akademię Medyczną w Gdańsku.

Uwaga

FAST BARANEK SI jest tynkiem wodnym. W przypadku dostania się tynku do oka należy obficie przemyć je wodą. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST KORNIK SI
ozdobny tynk siloksanowy do stosowania na zewnątrz

Zastosowanie

FAST KORNIK SI jest wysokiej jakości wodnym ozdobnym tynkiem siloksanowym, przeznaczonym do wykonywania pacą z PCV trwałych aplikacji zewnętrznych o fakturze kornika o grubości 2 i 3 mm. FAST KORNIK SI jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi.

Właściwości

FAST KORNIK SI oparty jest na wodnej emulsji siloksanowej oraz dyspersji akrylowo-styrenowej - tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Na skutek powierzchniowej hydrofobizacji wykonana powierzchnia odznacza się efektem antyroszeniowym. Powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, chłonne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki cementowo-wapienne należy sezonować 14 dni. Osypujące się podłoża należy przed gruntowaniem właściwym zagruntować środkiem FAST GRUNT G jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej nośności. Podłoża stabilne należy zagruntować jednokrotnie preparatem FAST GRUNT M, w kolorze odpowiednim do koloru tynku.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST KORNIK SI nanosi się pacą ze stali nierdzewnej, najlepiej o wymiarach 15x25cm, a następnie za pomocą pacy z PCV wykonuje się strukturę kornika. Należy unikać pozostawiania widocznych połączeń, a duże powierzchnie wykonywać w sposób ciągły. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +8°C. Unikać nakładania tynku przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu - stosować folie lub siatki osłonowe. Powierzchnie nie przeznaczone do aplikacji należy osłonić przed zabrudzeniem.

Wydajność

Około:

  • 2,80 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm
  • 3,50 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Chronić przed zamarznięciem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Kolor  biały oraz kolory zgodne z paletą barw FAST
 Baza  wodna emulsja siloksanowa i dyspersja akrylowo styrenowa
 Ciężar objętościowy  1,80 kg/dm3
 Czas schnięcia  około 24 godzin, między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłodnej i wilgotnej pogodzie zachować dłuższy czas między zabiegami
 Temperatura Pracy  temperatura podłoża i powietrza co najmniej +8°C, dotyczy także wysychania
 Rozcieńczanie  rozcieńczać wodą

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 15 kg.

Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny nr 76/779/93/2006 wydany przez Akademię Medyczną w Gdańsku.

Uwaga

FAST KORNIK SI jest tynkiem wodnym. W przypadku dostania się tynku do oka należy obficie przemyć je wodą.

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.