FAST F - AW
farba akrylowa – wewnętrzna

Zastosowanie

FAST F–AW jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Przeznaczona do zastosowania wewnętrznego.

Właściwości

FAST F–AW jest farbą o wysokiej jakości krycia, matowa, na bazie żywicy akrylowej. Odporna na zmywanie według PN-C-81914. Można ją barwić na żądany kolor wg 3 kolorników: Fast Colour Facade, Fast Colour Universal i C–90. Posiada słaby zapach.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący FAST GRUNT G. Płyty kartonowo–gipsowe zaleca się bezwzględnie gruntować preparatami firmy FAST (GRUNT G lub GRUNT U).

Przygotowanie i sposób użycia


Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Wydajność

Około 0,10 - 0,12 l/m2 przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Ciężar objętościowy około 1,45–1,56 kg/dm3
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Czas schnięcia minimum 2 godziny

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81914:2002.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0278/01/2001.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Świeże tynki cementowo-wapienne oraz świeżo wykonane warstwy zbrojone w systemach ociepleń – przed pomalowaniem – muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Narzędzia czyścić wodą.


FAST F - AZ
farba akrylowa – wewnętrzno-zewnętrzna

Zastosowanie

FAST F–AZ jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Przeznaczona do zastosowania na fasadach budynków oraz na ściany wewnętrzne, które będą wielokrotnie myte.

Właściwości

FAST F–AZ jest farbą o wysokiej jakości krycia, matowa, na bazie żywicy akrylowej. Odporna na zmywanie według PN-C-81913. Można ją barwić na żądany kolor wg Fast Kolor System. Umożliwia przenikanie powietrza, posiada dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, rozcieńczana wodą.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący FAST GRUNT G. Płyty kartonowo – gipsowe zaleca się bezwzględnia gruntować preparatami firmy FAST (GRUNT G lub GRUNT U).

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Wydajność

Około 0,10-0,20 l/m2 przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Ciężar objętościowy około 1,45–1,56 kg/dm3
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Czas schnięcia minimum 2 godziny

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0278/01/2001.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Świeże tynki cementowo-wapienne oraz świeżo wykonane warstwy zbrojone w systemach ociepleń – przed pomalowaniem – muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Narzędzia czyścić wodą.


FAST F - S
farba silikatowa (krzemianowa)

Zastosowanie

Farba silikatowa FAST F-S przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Właściwości

Dobrze kryjąca, na bazie szkła wodnego, paroprzepuszczalna, matowa, odporna na promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Farba FAST F-S reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Podstawowy kolor - biały. Możliwość kolorowania według kolornika Fast Colour Facade.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Każde podłoże należy bezwzględnie zagruntować preparatem silikatowym FAST GRUNT S w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża. Nowe tynki można malować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.

Przygotowanie i sposób użycia

Farba FAST F-S dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu, zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby FAST F-S. Malować dwukrotnie, wałkiem lub pędzlem. Farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania należy używać preparatu FAST GRUNT S w ilości max. 5% (w stosunku objętościowym). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od około 2 do 6 godzin. Prac nie prowadzić przy opadach, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu gruntowanej powierzchni. Chronić przed deszczem, mrozem i szybkim wysychaniem. Zachowywać technologię ogólną malowania farbami ściennymi. Nie rozcieńczać wodą!

Wydajność

Zużycie farby przy jednej warstwie, zależnie od porowatości podłoża wynosi od 0,10 do 0,20 l/m2.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Czas schnięcia do 6 godzin

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1441/01/2003.

Uwaga

Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi! Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST KWARC
akrylowa farba strukturalna typu “Kwartscoat”

Zastosowanie

FAST KWARC jest akrylową farbą strukturalną przeznaczoną do wykonywania warstw dekoracyjnych na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkach mineralnych i dyspersyjnych, a także na podłożach wykonanych z betonu, cegły, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Właściwości

FAST KWARC jest dobrze kryjącą, akrylową farbą strukturalną z drobnym ziarnem kwarcowym, trwałą, odporną na uderzenia i działanie warunków atmosferycznych. Łatwa w nakładaniu, koryguje drobne nierówności tworząc doskonale utwardzoną powłokę. Podstawowy kolor – biały. Możliwość kolorowania w bogatej palecie FAST Kolor System

Przygotowanie podłoża

FAST KWARC należy nakładać na mocne, czyste, suche, zwarte, wolne od tłuszczu i kurzu podłoża. Widoczne rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Na chłonne, osypujące się, pylące podłoża należy nanieść grunt głęboko gruntujący FAST GRUNT G.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Jako podkład stosować FAST GRUNT M (biały lub w kolorze). Nierozcieńczoną warstwę zaprawy nakładać pędzlem fasadowym, miniławkowcem, rolką strukuralną lub pacą. Ostateczny wzór nadać odpowiednią rolką strukturalną lub innym narzędziem. FAST KWARC należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Nie nakładać w czasie deszczu, silnego wiatru i w pełnym słońcu. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Wydajność

0,30 - 0,60 l/m2 przy jednej warstwie, w zależności od grubości struktury.

Przechowywanie


Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Przyczepność minimum 0,30 MPa
Czas otwarty około 20 minut

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81913:1998.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0073/01/2004.

Uwaga

Aplikacja na świeże tynki cementowo-wapienne po okresie co najmniej 6 tygodni. Narzędzia czyścić wodą. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST SILIKON
farba silikonowa (wewnętrzno-zewnętrzna)

Zastosowanie

FAST SILIKON jest wysokiej jakości wodną matową farbą silikonową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań zewnętrznych na wszelkich podłożach jak tynk cementowo wapienny, cementowy i akrylowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp.

Właściwości

FAST SILIKON oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej, tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, jednocześnie wykazującą znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Farba FAST SILIKON posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką zdolność krycia i wysoki stopień bieli. Wodna dyspersję silikonowa, będąca podstawowym spoiwem w farbie FAST SILIKON sprawia, że powłoka posiada również wysoką hydrofobowość i odporność na zabrudzenia. Możliwość kolorowania wg Fast Kolor System


Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Bardzo chłonne i osypujące się podłoża należy zagruntować środkiem FAST GRUNT-Sil jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Nowe podłoża mineralne takie jak: tynk cementowy, tynk cementowo wapienny, beton itp. gruntujemy środkiem FAST GRUNT-Sil i malujemy po minimum 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. Cienkowarstwowe tynki mineralne gruntujemy i malujemy po upływie minimum 14 dni (w optymalnych warunkach, tzn. bezdeszczowa pogoda i temperatura powietrza od +10°C do +25°C) od wykonania tynku.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Wydajność

Około 0,12 l/m2 przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, orginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Baza wodna dyspersja silikonowa oraz dyspersja akrylowo-styrenowa
Gęstość 1,45 - 1,58 kg/litr
Czas schnięcia około 6-8 godzin, między kolejnym malowaniem co najmniej 2-3 godziny
Temp. pracy temperatura podłoża i powietrza co najmniej +8°C, dotyczy także wysychania
Rozcieńczanie rozcieńczać wodą (maksymalnie do 10%)

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0033/01/2005.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Świeże tynki cementowo-wapienne oraz świeżo wykonane warstwy zbrojone w systemach ociepleń – przed pomalowaniem – muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Narzędzia czyścić wodą. FAST SILIKON jest farbą wodną. W przypadku dostania się farby do oka należy obficie przemyć je wodą.


FAST SI-SI
farba siloksanowa elewacyjna o wysokiej odporności na zabrudzenia

Zastosowanie

FAST SI-SI jest wysokiej jakości wodną matową farbą siloksanową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań zewnętrznych na wszelkich podłożach, szczególnie na stary akrylowy tynk ozdobny oraz tynk cementowo wapienny i cementowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp.

Właściwości

FAST SI-SI oparty jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej, tworząc powłokę mocno związaną z podłożem. FAST SI-SI zawiera wodną emulsję siloksanową, co sprawia że powłoka posiada efekt antyroszeniowy, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, obniżając znacznie jej zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Hamuje penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz hamuje rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. Można ją barwić na żądany kolor wg 3 kolorników: Fast Colour Facade, Fast Colour Universal i C–90

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne i mocne, chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Bardzo chłonne i osypujące się podłoża należy zagruntować środkiem FAST GRUNT G jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Nowe podłoża mineralne takie jak: tynk cementowy, tynk cementowo wapienny, beton itp. gruntujemy środkiem FAST GRUNT G i malujemy po minimum 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. Cienkowarstwowe tynki mineralne gruntujemy i malujemy po upływie minimum 14 dni (w optymalnych warunkach, tzn. bezdeszczowa pogoda i temperatura powietrza od +10°C do +25°C) od wykonania tynku.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST SI-SI nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, najczęściej jednokrotnie, lub dwukrotnie przy bardzo chłonnych i strukturalnych podłożach. Czyszczenie narzędzi: należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Wydajność

Około: 0,10–0,20 l/m2, zależnie od chłonności i struktury podłoża.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Kolor biały oraz kolory zgodne z paletą barw: FAST Coltec C 90 i Aquatec SF
Baza wodna dyspersja akrylowa-styrenowa oraz wodna emulsja siloksanowa
Ciężar objętościowy 1,45 do 1,55 kg/dm3
Czas schnięcia około 6-8 godzin, między zabiegami co najmniej 2-3 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia temperatura podłoża i powietrza co najmniej +8°C, dotyczy także wysychania
Rozcieńczenie rozcieńczać wodą

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-3513/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0033/02/2005.

Uwaga

FAST SI-SI jest farbą wodną. W przypadku dostania się farby do oka należy obficie przemyć je wodą. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST RENO-ROOF
renowacyjno – zabezpieczająca farba do pokryć dachowych

Zastosowanie

FAST RENO-ROOF to specjalistyczna farba przeznaczona do renowacji pokryć dachowych. Specjalnie dobrana receptura farby pozwala na renowacje bitumicznych płyt falistych, eternitu płaskiego i falistego, dachówek betonowych i ceramicznych itp. FAST RENO-ROOF nie tylko poprawia walory estetyczne odnawianych powierzchni, ale jednocześnie je zabezpiecza. Dostępna w kolorach: czerwonym, brązowym, czarnym, zielonym i czerwonym ceglastym.

Właściwości

FAST RENO-ROOF to specjalistyczna farba produkowana na bazie żywic akrylowych oraz dyspersji styrenowo – akrylowej z wszczepionymi łańcuchami silikonu. Dzięki specyficznym właściwościom pozwala wyeliminować zjawisko wewnętrznej kondensacji pary wodnej, jednocześnie uszczelniając powierzchnie przesiąkliwe. Zastosowanie w składzie farby środka odpornego na działanie warunków atmosferycznych i wymywanie zabezpiecza malowane powierzchnie przed powstawaniem mchów i porostów na odnawianych oraz zabezpieczanych powierzchniach.

Przygotowanie podłoża

Farbę FAST RENO-ROOF należy stosować na podłoża suche, oczyszczone z kurzu i innych zabrudzeń, pozbawione porostów, mchów i alg (w przypadku ich występowania należy je najpierw usunąć przy pomocy preparatu FAST DACH). W zależności od chłonności podłoża zaleca się zagruntować powierzchnie przed malowaniem preparatem FAST GRUNT G.

Przygotowanie i sposób użycia

Farba FAST RENO-ROOF jest gotowa do użycia, należy nanosić ją pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku, jednowarstwowo na podłoże o temp. od +5°C do +25°C. W zależności od chłonności podłoża dopuszcza się rozcieńczenie do 10% wodą. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

Wydajność

Zużycie farby FAST RENO-ROOF uzależnione jest od podłoża oraz sposobu nanoszenia i wynosi od 0,08 do 0,20 l/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnie, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

Dane techniczne

Temperatura podłoża  od +5°C do +25°C
 Użytkowanie powierzchni  po 12 godzinach

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 5 l i 10 l.
Paleta: 440 kg w wiaderkach plastikowych 5 l (80 szt.)
528 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/2001/01/2002.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST 1515 farba akrylowa
farba akrylowa o bardzo dobrym kryciu (wewnętrzna)

Zastosowanie

FAST 1515 jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Przeznaczona do zastosowania wewnętrznego.

Właściwości

FAST 1515 jest farbą o wysokiej jakości krycia, matowa, na bazie żywicy akrylowej. Odporna na zmywanie według DIN 53778:>5000. Można ją barwić na żądany kolor wg Fast Kolor System. Posiada słaby zapach.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko-penetrujący FAST GRUNT G. Płyty kartonowo–gipsowe zaleca się bezwzględnie gruntować preparatami firmy FAST (GRUNT G lub GRUNT U).

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +50C do +250C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.
Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Wydajność

Około 0,14l/m2 przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Dane techniczne


Temperatura podłoża: od +5ºC do +25ºC.
Czas schnięcia minimum: 2 godziny

Opakowanie

Wiaderka palstikowe o pojemnościach 1l (paleta 360szt.), 4l (paleta 80szt.), 10l (paleta 44szt.)

Normy

Atest higieniczny nr: 17/779/19/2007, wydany przez Akademię Medyczną w Gdańsku

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.
Świeże tynki cementowo-wapienne oraz świeżo wykonane warstwy zbrojone w systemach ociepleń, przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni.
Narzędzia czyścić wodą.


FAST 4040 farba akrylowa
akrylowa farba elewacyjna o bardzo dobrym kryciu (zewnętrzna)

Zastosowanie

FAST 4040 jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych -cementowych. Przeznaczona do zastosowania na fasadach budynków oraz na ściany wewnętrzne, które będą wielokrotnie myte.

Właściwości

FAST 4040 jest farbą o wysokiej jakości krycia, matowa, na bazie żywicy akrylowej. Odporna na zmywanie według DIN 53778. Można ją barwić na żądany kolor wg Fast Kolor System. Umożliwia przenikanie powietrza, posiada dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, rozcieńczana wodą.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko- penetrujący FAST GRUNT G. Płyty kartonowo–gipsowe zaleca się bezwzględnia gruntować preparatami firmy FAST (GRUNT G lub GRUNT U).

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +50C do +250C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.
Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Wydajność

Około 0,12 l/m2 przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Dane techniczne

Temperatura podłoża: od +5ºC do +25ºC
Czas schnięcia: minimum 2 godziny

Opakowanie

Wiaderka palstikowe o pojemnościach 1l (paleta 360szt.), 4l (paleta 80szt.), 10l (paleta 44szt.)

Normy

Atest higieniczny nr: 17/779/19/2007, wydany przez Akademię Medyczną w Gdańsku

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.
Świeże tynki cementowo-wapienne oraz świeżo wykonane warstwy zbrojone w systemach ociepleń, przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni.
Narzędzia czyścić wodą.