FAST GRUNT G
głęboko gruntujący koncentrat na bazie drobnocząsteczkowej żywicy styrenowo – akrylowej

Zastosowanie

Koncentrat FAST GRUNT G jest gotową do użycia emulsją głęboko gruntującą do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd. FAST GRUNT G dzięki swojej niezwykłej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie polecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża.

Właściwości

Koncentrat FAST GRUNT G jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie zmydla się, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wzmacnia podłoże, reguluje proces chłonności podłoża ze względu na dużą paroprzepuszczalność, zmniejsza zużycie farby, „osusza” wilgotne ściany oraz znacznie poprawia przyczepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłożą, nie zawiera substancji toksycznych. Zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od –20°C do +70°C.

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT G może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich.

Przygotowanie i sposób użycia


Emulsję można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze od +5°C do +25°C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie (drugi raz – rozcieńczonym koncentratem na jeszcze wilgotnym podłożu). Rozcieńczać wodą w stosunku 1:1. Przy podłożach mniej chłonnych koncentratu nie rozcieńczać. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Wydajność

Zużycie emulsji jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05-0,25 kg/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Gęstość około 1,02 kg/dm3
Odporność na temperatury od -20°C do +70°C

Opakowanie

Pojemniki 2 kg, 5 kg i 10 kg.
Paleta: 480 kg w pojemnikach 2 kg (240 szt.)
540 kg w pojemnikach 5 kg (108 szt.)
360 kg w pojemnikach 10 kg (36 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81906:2003 .
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1017/02/2001.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST GRUNT P
powierzchniowo gruntujący koncentrat na ściany i podłogi

Zastosowanie

Koncentrat FAST GRUNT P jest gotową do użycia emulsją gruntującą do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd.

Właściwości

Koncentrat FAST GRUNT P jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, wzmacnia podłoże, zmniejsza chłonność i zużycie farby. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty i paroprzepuszczalny.

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT P może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich.

Przygotowanie i sposób użycia

Emulsję można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze od +5°C do +25°C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie (drugi raz – rozcieńczonym koncentratem na jeszcze wilgotnym podłożu). Rozcieńczać wodą w stosunku 1:1. Przy podłożach mniej chłonnych koncentratu nie rozcieńczać. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Wydajność

Zużycie emulsji jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05-0,25 kg/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża  od +5°C do +25°C
 Użytkowanie powierzchni  po 24 godzinach
 Gęstość  około 1,02 kg/dm3
 Odporność na temperatury  od -20°C do +70°C

Opakowanie

Pojemniki 2 kg, 5 kg i 10 kg.
Paleta: 480 kg w pojemnikach 2 kg (240 szt.)
540 kg w pojemnikach 5 kg (108 szt.)
360 kg w pojemnikach 10 kg (36 szt.)

Normy


Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1697/01/2004.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST GRUNT U
uniwersalny preparat gruntujący do ścian i podłóg

Zastosowanie

FAST GRUNT U jest gotowym do użycia preparatem służącym do gruntowania i wyrównywania chłonności na różnych powierzchniach. Nadaje się idealnie do zastosowania na podłożach betonowych, gazobetonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Stanowi doskonałą bazę dla podłoży pod farby, tapety, szpachlówki, zaprawy klejowe i wyrównawcze oraz posadzki cementowe. Zwiększa przyczepność materiałów wykończeniowych do podłoża i ogranicza pylistość. Doskonałą zaletą preparatu jest zapobieganie rozwojowi pleśni i mikroorganizmów na gruntowanych podłożach.

Właściwości

Preparat FAST GRUNT U jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, wzmacnia podłoże, zmniejsza chłonność i zużycie farby. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty i paroprzepuszczalny. Zawiera środek zapobiegający rozwojowi pleśni i mikroorganizmów.

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT U może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich. Jeżeli występują pleśnie i naloty usunąć preparatem FAST MUR.

Przygotowanie i sposób użycia

Preparat można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze +5°C do +25°C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone, osypujące się w celu wzmocnienia zagruntować preparatem głębokogruntującym FAST GRUNT G. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Wydajność

Zużycie emulsji jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05-0,25 kg/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Gęstość około 1,02 kg/dm3
Odporność na temperatury od -20°C do +70°C

Opakowanie

Pojemniki 2 kg, 5 kg i 10 kg.
Paleta: 480 kg w pojemnikach 2 kg (240 szt.)
540 kg w pojemnikach 5 kg (108 szt.)
360 kg w pojemnikach 10 kg (36 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81906:2003.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1432/01/2003.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST GRUNT S (pod farby)
środek gruntujący na bazie szkła wodnego, pod farby silikatowe

Zastosowanie

FAST GRUNT S przeznaczony jest do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do gruntowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Służy również jako rozcieńczalnik do farb silikatowych.

Właściwości

FAST GRUNT S wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność. Ułatwia wykonywanie powłok malarskich i poprawia ich przyczepność. Reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Po wyschnięciu bezbarwny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność gruntu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Nowe tynki można gruntować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST GRUNT S jest gotowym do użycia preparatem. Przed użyciem wymieszać zawartość opakowania. Gruntu nie wolno rozcieńczać. Środek gruntujący należy równomiernie nanosić na powierzchnie przy użyciu pędzla lub wałka. Podłoża silnie chłonące gruntować ponownie po 2-3 godzinach. Farbę na zagruntowaną powierzchnię nanosić co najmniej po 24 godzinach. Prac nie prowadzić przy opadach, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu gruntowanej powierzchni. Chronić przed deszczem, mrozem i szybkim wysychaniem. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem gruntu. Zaleca się użycie rękawic, okularów oraz odzieży ochronnej.

Wydajność

Zużycie preparatu gruntującego uzależnione jest od nasiąkliwości podłoża i wynosi od 0,08 l/m2 do 0,10 l/m2

Przechowywanie

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Czas schnięcia około 3 godziny

Opakowanie

Pojemniki 2 l i 5 l.
Paleta: 480 kg w pojemnikach 2 l (240 szt.)
540 kg w pojemnikach 5 l (108 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1441/01/2003.

Uwaga

Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi ! Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST GRUNT SIL
silikonowy środek do hydrofobizacji i gruntowania

Zastosowanie

FAST GRUNT Sil jest wysokiej jakości wodnym siloksanowym środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji powierzchni elewacji oraz gruntowania pod wyroby silikonowe nakładane na podłożą mocno chłonne. Jest nie pigmentowanym głęboko penetrującym środkiem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.

Właściwości

FAST GRUNT Sil oparty jest na emulsji siloksanowej, głęboko penetruje w podłoże mineralne. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz hamuje rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowane FAST GRUNT Sil powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń, szczególnie tłustych.

Przygotowanie i sposób użycia

FAST GRUNT Sil nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, jednokrotnie lub dwukrotnie zależnie od chłonności i struktury podłoża. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +8°C, unikać nakładania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. Czyszczenie narzędzi: należy umyć wodą natychmiast po użyciu

Wydajność

Około 0,05–0,17 l/m2, zależnie od chłonności i struktury podłoża zużycie może ulec dużym wahaniom, dlatego dokładne zużycie należy ustalić poprzez próby na właściwym podłożu.

Przechowywanie

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Kolor
mlecznobiały
Baza wodna emulsja siloksaonowa
Gęstość 1,03 kg/litr
Czas schnięcia około 2 godziny, przy chłodnej i wilgotnej pogodzie wysycha odpowiednio dłużej
Temperatura pracy temperatura podłoża i powietrza co najmniej +8°C

Opakowanie

Pojemniki 5 l i 10 l.
Paleta: 540 kg w pojemnikach 5 l (108 szt.)
360 kg w pojemnikach 10 l (36 szt.)

Normy

Atest Higieniczny Akademii Medycznej w Gdańsku Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej nr 164/779/2005

Uwaga

FAST GRUNT Sil jest środkiem wodnym. W przypadku dostania się środka do oka należy obficie przemyć je wodą. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST ISOTEC
preparat do zamalowywania uciążliwych plam

Zastosowanie

Fast ISOTEC jest gotowym do użycia gruntem, o właściwościach izolujących, opartym na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Przeznaczony do stosowania na szczególnie zanieczyszczone powierzchnie, takie jak mokre plamy, plamy po nikotynie, sadzy lub kleju, które mogą przenikać do warstwy dekoracyjnej wierzchniej.


Właściwości

Fast ISOTEC ma bardzo dobre właściwości izolujące. Jest wodorozcieńczalny, bezwonny, ekologiczny, nie zmydla się, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Nadaje się do stosowania na wszystkie rodzaje podłoży:betonowe, cementowe, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne.

Przygotowanie podłoża

Fast ISOTEC musi byc stosowany na podłoża gładkie, czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Niestabilne warstwy podłoża zerwać i naprawić ubytki.
Gdy stosujemy grunt na zewnątrz należy również oczyścić podłoże z mchów, pleśni i alg.
Powierzchnie zanieczyszczone nikotyną, sadzą, rdzą należy umyć wodą z detergentem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie zastosować Fast ISOTEC, po czym można nakładać warstwę dekoracyjną.
Płyty MDF oczyścić z kurzu i zaizolować plamy, następnie aplikować warstwę wykończeniową.
Gruntu nie nalezy nakładać podczas mrozów lub w bezpośrednim nasłonecznieniu.
Podłoża cementowe można malować Fast ISOTEC po upływie 6 tygodni.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed użyciem nalezy dokładnie wymieszać. NIE ROZCIEŃCZAĆ!
Zawsze nanosić dwie warstwy, używając pędzla lub wałka.
Czas wysychania 1 warstwy ok. 3 godziny, zaizolowana powierzchnia jest gotowa do użytkowania po około 24 godzinach. Narzędzia po skończonej pracy myć wodą.
W przypadku kontaktu ze skórą, brudne miejsca umyć wodą z mydłem.

Wydajność

Zużycie jest ściśle zależne od chłonności podłoża, średnie zużycie to od 6-10 m2/l.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5oC do +25oC. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa
Ciężar właściwy: ~1,32 g/cm3
Kolor: biały
Rozcieńczanie: nie rozcieńczać
Czas schnięcia: 3 godziny
Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach