FAST GRUNT M
Wyprawa gruntująca pod tynki mineralne i akrylowe

Zastosowanie

FAST GRUNT M to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki mineralne i akrylowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Właściwości

FAST GRUNT M charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporna na działanie alkaliów.

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT M może być stosowany na podłoża suche, oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich. W przypadku słabych i bardzo nasiąkliwych powierzchni przed zastosowaniem FAST GRUNT M podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT G.

Przygotowanie i sposób użycia

Na wcześniej przygotowaną, zagruntowaną i suchą powierzchnię FAST GRUNT M należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka w temp. +5°C do +25°C. Tynkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia wyprawy.

Wydajność

Średnie zużycie wynosi około 0,35 l/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Gęstość około 1,60 kg/dm3

Opakowanie

Wiaderka plastikowe 6,4 kg i 16 kg.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 6,4 kg (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 16 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/2799/01/2001.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST GRUNT S
Wyprawa gruntująca pod tynki silikatowe na bazie szkła wodnego

Zastosowanie

FAST GRUNT S pod tynki to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki silikatowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo-wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Właściwości

FAST GRUNT S pod tynki charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporny, paroprzepuszczalny, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporny na działanie alkaliów. Podstawowy kolor biały. Możliwość kolorowania według Fast Kolor System.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W przypadku słabych, bardzo nasiąkliwych lub osypujących się powierzchni podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT S do rozcieńczania farb.

Przygotowanie i sposób użycia

Na wcześniej przygotowaną, zgruntowaną i suchą powierzchnię FAST GRUNT S pod tynki należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Prace prowadzić w temperaturze +5°C do +25°C. Tynkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia wyprawy.

Wydajność

Średnie zużycie wynosi około 0,35 kg/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Gęstość około 1,60 kg/dm3

Opakowanie

Pojemniki 6,4 kg i 16 kg.
Paleta: 563 kg w wiaderkach plastikowych 6,4 kg (88 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 16 kg (44 szt.)

Normy

Aprobata Techniczna ITB - AC 020: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1441/01/2003.

Uwaga

Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi ! Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.