FAST MUR
koncentrat gruntująco-zabezpieczający do ścian

Zastosowanie

FAST MUR jest niezawodnym preparatem, służącym do usuwania wszelkiego rodzaju narośli, pleśni, grzybów, alg i porostów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, wapieni, kamieni łamanych bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię.

Właściwości

FAST MUR jest gotowym do użycia koncentratem gwarantującym stuprocentowe działanie wyniszczające mikroorganizmy, a po zastosowaniu zapobiegawczym - dalszej migracji i powstawaniu narośli. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane dezynfekcji. FAST MUR jest bezwonny i bezbarwny.

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem preparatu FAST MUR powierzchnię należy spryskać pod ciśnieniem wodą a w przypadku występowania dużych form zazielenienia należy naruszyć ich strukturę mechanicznie.

Przygotowanie i sposób użycia

Na uprzednio przygotowaną powierzchnię obficie i dokładnie nanieść preparat FAST MUR, używając do tego celu rozpylacza ogrodowego lub pędzla. Tak rozprowadzony preparat pozostawiamy na około 6 do 12 godzin. Następnie usuwamy pozostałości mikroorganizmów po procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod ciśnieniem. W celu utrwalenia efektu dezynfekcji ponownie nanieść preparat. W przypadku stwierdzenia niewielkiego zazielenienia dopuszcza się rozcieńczenie wodą (w stosunku 1:1), co automatycznie pozwoli zwiększyć powierzchnię zastosowania. Powierzchnie wewnątrz budynku przed zastosowaniem FAST MUR nie pryskamy wodą lecz staramy się dokładnie oczyścić w sposób mechaniczny przy zastosowaniu szczotki z twardego włosia.

Wydajność

Zużycie emulsji jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od występowania porostu i wynosi około 0,05-0,20 l/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 12 godzinach
Gęstość około 1,00 kg/dm3

Opakowanie

Pojemniki 5 l.
Paleta: 540 kg w pojemnikach 5 l (108 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81906:2003.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1725/01/2002.

Uwaga

Środek posiada właściwości drażniące i jest szkodliwy dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Podczas pracy zalecane jest używanie odzieży ochronnej. Nie rozprowadzać środka w pobliżu roślin, krzewów, chronić przed przedostaniem się do zbiorników wodnych. Przy kontakcie z organami wewnętrznymi natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.


FAST DACH
koncentrat gruntująco-dezynfekujący

Zastosowanie

FAST DACH jest niezawodnym preparatem, służącym do usuwania wszelkiego rodzaju narośli, pleśni, grzybów, alg i porostów z ceramicznych, betonowych i bitumicznych pokryć dachowych bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię.

Właściwości

FAST DACH jest gotowym do użycia koncentratem gwarantującym stuprocentowe działanie wyniszczające mikroorganizmy, a po zastosowaniu zapobiegawczym - dalszej migracji i powstawaniu narośli. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnię poddaną dezynfekcji. FAST DACH jest bezwonny i bezbarwny.

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem preparatu FAST DACH powierzchnię należy zmyć pod ciśnieniem wodą, a w przypadku występowania dużych form zazielenienia należy mechanicznie naruszyć ich strukturę.

Przygotowanie i sposób użycia


Na uprzednio przygotowaną powierzchnię obficie i dokładnie nanieść preparat FAST DACH, używając do tego celu rozpylacza ogrodowego lub pędzla. Tak rozprowadzony preparat pozostawiamy na około 6 do 12 godzin. Następnie usuwamy pozostałości mikroorganizmów po procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod ciśnieniem. W przypadku stwierdzenia niewielkiego zazielenienia dopuszcza się rozcieńczenie wodą (w stosunku 1:2), co automatycznie pozwoli zwiększyć powierzchnię zastosowania.

Wydajność

Zużycie emulsji jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od występowania porostów i wynosi około 0,05-0,20 l/m2.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
 Użytkowanie powierzchni  po 12 godz.
 Gęstość  około 1,00 kg/dm3

Opakowanie

Pojemniki 5 l.
Paleta: 540 kg w pojemnikach 5 l (108 szt.)

Normy

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1725/02/2002.

Uwaga

Środek posiada właściwości drażniące, jest szkodliwy dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Podczas pracy zalecane jest używanie odzieży ochronnej. Nie rozprowadzać środka w pobliżu roślin, krzewów, chronić przed przedostaniem się do zbiorników wodnych. Przy kontakcie z organami wewnętrznymi natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.