DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE
O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw=32dB
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 MIN
DT-PP-30

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnątrzlokalowe DT-PP-30 przeznaczone są do hoteli, obiektów gastronomicznych, banków, biur i innych budynków użyteczności publicznej a także do budynkach mieszkalnych.

Drzwi przeciwpożarowe DT-PP-30 powinny być stosowane zawsze w otworach ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Klasa odporności ogniowej drzwi powinna odpowiadać połowie klasy odporności ściany oddzielenia przeciwpożarowego (jeżeli ściana oddzielenia przeciwpożarowego ma odporność 60 minut, zamontowane w niej drzwi muszą posiadać odporność ogniową 30 minut).

Drzwi o izolacyjności akustycznej powinny być stosowane jako drzwi: do pokoi hotelowych, do pokoi w domach studenckich, internatach, do klas szkolnych i sal dydaktycznych, do obiektów służby zdrowia, do pomieszczeń budynków administracyjnych.
Uwaga! Drzwi stosuje się w zależności od przyjętego standardu akustycznego pomieszczenia.

Certyfikat Zgodności NR CZ ITB - 16/2000, ITB Warszawa
Aprobata techniczna AT-15-3575/99, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa NP.-566/97, ITB Warszawa
Określenie izolacyjności akustycznej NA - 866/P/99, ITB Warszawa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Poziome i pionowe ramiaki skrzydła wykonane są z tarcicy z tarcicy drewna egzotycznego, a wypełnienie skrzydła stanowią ognioodporne płyty wiórowe. Poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF. Na obrzeżach skrzydła, z wyjątkiem dołu, umieszczone są uszczelki "puchnące" pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelniając w ten sposób połączenie skrzydła z ościeżnicą. Uniemożliwia to przenikanie dymu i ognia. W dolnym ramiaku skrzydła wmontowana jest uszczelka progowa z mechanizmem powodującym jej wysunięcie w momencie zamknięcia drzwi.
Uwaga! Skrzydło oferujemy w komplecie z ościeżnicą metalową.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Skrzydło wykonane jest w wersji przylgowej.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy zawiasy czopowe stalowe w kolorze "srebrnym",
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową,

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa kątowa bez progu wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie.
W ościeżnicę wprowadzona jest uszczelka gumowa (w przymykach bocznych i górnym), która powoduje wzrost izolacyjności akustycznej drzwi.

Montaż ościeżnicy
Ościeżnica montowana jest "na mokro". Wstawia się ją w przygotowany otwór węższą stroną (przeciwną do zawiasów), po czym blokuje klinami i rozpiera listwami rozporowymi (minimum cztery sztuki). Po jej ustawieniu (łącznie ze skrzydłem - aby sprawdzić dokładność domykania) przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem należy "zatrzeć" gęstą zaprawą murarską (od węższej strony), pozostawiając u góry otwory montażowe. Następnie dokładnie uzupełnić wnętrze ościeżnicy rzadszą zaprawą cementową, wlewając ją przez pozostawione otwory montażowe. Odległość między dolną krawędzią skrzydła a poziomem wykończonej podłogi nie powinna przekraczać 7 mm.

WYMIARY
"60", "70", "80", "90", "100"

 


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 60 MIN
DT-PP-60

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnątrzlokalowe DT-PP-60, mają zastosowanie w hotelach, obiektach gastronomicznych, bankach, biurach i innych budynkach użyteczności publicznej a także do budynkach mieszkalnych.

Drzwi przeciwpożarowe DT-PP przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów w ścianach murowanych, betonowych i gazobetonowych, spełniające wymagania klasy odporności ogniowej EI 60 i E90 zgodnie z normą PN-B-02871:1996.

Certyfikat Zgodności NR CZ ITB - 15/2000, ITB Warszawa
Aprobata techniczna AT-15-3574/99, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa NP-818/96, ITB Warszawa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Do produkcji skrzydła drzwiowego Porta KMI Poland stosuje specjalne ognioodporne materiały mineralne GP. Poziome i pionowe ramiaki skrzydła wykonane są z materiału GP o zwiększonej gęstości, a wypełnienie skrzydła stanowi płyta mineralna GP. Na obrzeżach skrzydła znajdują się doklejki z drewna egzotycznego. Pomiędzy doklejką a ramiakiem wewnętrznym umieszczone są uszczelki (po jednej przy krawędziach bocznych, dwie przy krawędzi dolnej), wykonane z materiału który "pęcznieje" pod wpływem wysokiej temperatury. Zastosowanie takiej uszczelki powoduje uszczelnienie połączenia skrzydła z ościeżnicą w wyniku gwałtownego wzrostu temperatury. Poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.
Uwaga! Skrzydło oferujemy w komplecie z ościeżnicą metalową.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak zewnętrzny (doklejka) wykonany jest z tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Skrzydło wykonane jest w wersji przylgowej.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy zawiasy czopowe stalowe w kolorze "srebrnym",
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa kątowa z progiem wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie. Minimalna wysokość progu ponad ostatecznie wykończoną podłogę wynosi 17 mm (max 25 mm).W przymykach ościeżnicy osadzona jest uszczelka (w kolorze czerwonym), która "puchnie" pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelniając połączenie skrzydła z ościeżnicą.

Montaż ościeżnicy
Ościeżnica montowana jest "na mokro". Wstawia się ją w przygotowany otwór węższą stroną (przeciwną do zawiasów), po czym blokuje klinami i rozpiera listwami rozporowymi (minimum cztery sztuki). Po jej ustawieniu (łącznie ze skrzydłem - aby sprawdzić dokładność domykania) przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem należy "zatrzeć" gęstą zaprawą murarską (od węższej strony), pozostawiając u góry otwory montażowe. Następnie dokładnie uzupełnić wnętrze ościeżnicy rzadszą zaprawą cementową, wlewając ją przez pozostawione otwory montażowe. Odległość między dolną krawędzią skrzydła a poziomem wykończonej podłogi nie powinna przekraczać 7 mm.

WYMIARY
"60", "70", "80", "90" , "100"

 


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE AKUSTYCZNE Rw=42 dB
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - 30 MIN I KLASIE DYMOSZCZELNOŚCI - S60

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe, rozwieralne, typu DT-AW z ościeżnicą metalową.
Drzwi przeznaczone są do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewnętrzne wejściowe lub wewnątrzlokalowe.
Drzwi mają właściwości izolacyjności akustycznej rzędu 42-43 dB. Ponadto posiadają półgodzinną klasę odporności ogniowej oraz klasę w zakresie dymoszczelności - S60.

Aprobata Techniczna AT - 15-4997/2001, ITB Warszawa
Określenie izolacyjności akustycznej NP.:NA-1048/A/00, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa NP - 948/A/99, ITB Warszawa
Badania wytrzymałościowe Nr NL-0753/00, ITB Warszawa
Atest higieniczny NR 119/PB/251/212/2000, IMMiT Gdynia

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna konstrukcja Porta, która zapewnia izolacyjność akustyczną drzwi. Obustronne poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.

Skrzydło wyposażone jest w uszczelki:
- dwie dolne automatyczne - uszczelki progowe,
- na obwodzie skrzydła - uszczelka przylgowa,
- na obwodzie skrzydła - uszczelka ogniowa.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej.

Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy wzmocnione zawiasy czopowe,
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa bez progu wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm, ocynkowana dyfuzyjnie i wyposażona w uszczelkę ogniodporną (w przymykach bocznych i górnym).
Ościeżnice dostarczane są do Klienta w stanie surowym do pomalowania na dowolny kolor.
Uwaga! Ościeżnica przeznaczona jest do ścianek murowanych.

WYMIARY
"80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE
O IZOLACJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw=42 dB
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 MIN I DYMOSZCZELNOŚCI S-60

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe, rozwieralne, typu DT-AW/D z ościeżnicą regulowaną Porta-System wzmocnioną.
Drzwi przeznaczone są do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewnętrzne wejściowe lub wewnątrzlokalowe.
Drzwi mają właściwości izolacyjności akustycznej rzędu 42-43 dB. Ponadto posiadają półgodzinną klasę odporności ogniowej oraz klasę w zakresie dymoszczelności S-60.

Aprobata Techniczna AT-15-4997/2001, ITB Warszawa
Określenie izolacyjności akustycznej NP: NA-1048/A/00, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa nr NP- 818/01/BW, ITB Warszawa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna wielowarstwowa konstrukcja Porta, która zapewnia izolacyjność akustyczną drzwi. Obustronne poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.
Skrzydło wyposażone jest w uszczelki:
- dwie dolne automatyczne - uszczelki progowe,
- na krawędziach bocznych i obwodzie skrzydła - uszczelka przylgowa.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z jasnej tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej.

Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy wzmocnione zawiasy czopowe stalowe podfelcowe,
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica z drewna egzotycznego o szerokości 120 mm, wykończona jest lakierem. Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę trudnopalną oraz komplet listew maskujących.

WYMIARY
"80", "90"