DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE AKUSTYCZNE Rw=27 dB
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ PORTA-SYSTEM

 

ZASTOSOWANIE
Zgodnie z normą PN-87/B-02151 wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej obejmują drzwi:
do pokoi hotelowych, obiektów gastronomicznych, do pokoi w domach studenckich, do klas szkolnych i sal dydaktycznych, do obiektów służby zdrowia, do pomieszczeń w budynkach administracyjnych, biurach i budynkach użyteczności publicznej oraz do budynków mieszkalnych.
Uwaga! Aby uzyskać odpowiednie parametry izolacyjności akustycznej przegrody, skrzydło drzwiowe musi być montowane łącznie z zalecaną ościeżnicą regulowaną Porta-System.

Nr raportu badań RK-97/B-086, CTO ZBR w Gdańsku

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.
Wewnętrzne wzmocnienie ramiaków pionowych stanowią belki usztywniające. Pomiędzy ramiakami z klejonki a belkami ze sklejki umieszczona jest płyta wiórowa.
Wypełnieniem skrzydła jest płyta wiórowa otworowa. Taka konstrukcja podnosi izolacyjność akustyczną skrzydła oraz jego wytrzymałość, sztywność i trwałość. Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF. W dolnym ramiaku skrzydła wmontowana jest uszczelka progowa z mechanizmem powodującym jej wysunięcie w momencie zamknięcia drzwi.
Uwaga! Skrzydło oferujemy w komplecie z ościeżnicą Porta-System.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z:
- klejonki drewna iglastego - boki oraz góra skrzydła okleinowane są laminatem ( w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia powierzchni skrzydła).
- tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Uwaga! Przy wyborze laminatów (jako pokrycie skrzydła spoza ofert standardowej) nie zawsze możliwe jest dopasowanie kolorystyczne okleiny brzegowej.

Wykończenie krawędzi skrzydła przylgowego dostępne jest w wariantach:
- profil "R",
- profil "K",
- profil "K" z obrzeżem z PCV.
Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami mechanicznymi.

POKRYCIE / KOLOR
Rodzaje stosowanych pokryć:
1. Laminaty (CPL):
a) o grubości 0.2 mm, drewnopodobne w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.
b) o grubości 0.7 mm, drewnopodobne w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.
2. Wodna farba akrylowa - skrzydła trzykrotnie malowane nawierzchniowo.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy zawiasy czopowe, spełniające wymagania polskiej normy (kolor "srebrny" lub "złoty"),
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.
Uwaga! ponieważ skrzydła akustyczne Rw=27 dB wyposażone są w trzy zawiasy, ościeżnicę należy zatem zamawiać z taką samą liczbą zawiasów.

OŚCIEŻNICA
Skrzydła współpracują z ościeżnicą regulowaną typu Porta-System wykonaną z materiałów drewnopochodnych, produkowaną w 11 standardowych rozmiarach na grubość muru w przedziale od 75 mm do 300 mm.
Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę. Rozwartość szczeliny progowej wynosi max 7 mm.
Dół ościeżnicy zabezpieczony jest blaszką ślizgową chroniącą ościeżnicę przed działaniem mechanizmu samozamykającego.

Montaż ościeżnicy
Ościeżnicę należy montować w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami i podłogami (po wykonaniu wszystkich prac "na mokro"). Przygotowaną do montażu ościeżnice należy umieścić w otworze drzwiowym muru, a następnie ustawić ją we właściwym położeniu, założyć wkładki dystansowe oraz minimum cztery listwy rozporowe. Po osadzeniu skrzydła i sprawdzeniu ustawienia ościeżnicy należy zastosować piankę montażową.


WYMIARY
"60", "70", "80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE AKUSTYCZNE Rw=27 dB
Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ

 

ZASTOSOWANIE
Zgodnie z normą PN-87/B-02151 wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej obejmują drzwi:
do pokoi hotelowych, obiektów gastronomicznych, do pokoi w domach studenckich, do klas szkolnych i sal dydaktycznych, do obiektów służby zdrowia, do pomieszczeń w budynkach administracyjnych, biurach i budynkach użyteczności publicznej oraz do budynków mieszkalnych.
Uwaga! Aby uzyskać odpowiednie parametry izolacyjności akustycznej przegrody, skrzydło drzwiowe musi być montowane łącznie z zalecaną ościeżnicą metalową.
Porta KMI Poland zaleca stosowanie ościeżnicy metalowej w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

Nr raportu badań RK-97/B-104, CTO ZBR w Gdańsku

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego. Wewnętrzne wzmocnienie ramiaków pionowych stanowią belki usztywniające. Pomiędzy ramiakami z klejonki a belkami ze sklejki umieszczona jest płyta wiórowa.
Wypełnieniem skrzydła jest płyta wiórowa otworowa. Taka konstrukcja podnosi izolacyjność akustyczną skrzydła oraz jego wytrzymałość, sztywność i trwałość. Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF. W dolnym ramiaku skrzydła wmontowana jest uszczelka progowa z mechanizmem powodującym jej wysunięcie w momencie zamknięcia drzwi.
Uwaga! Skrzydło oferujemy w komplecie z ościeżnicą metalową.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z:
- klejonki drewna iglastego - boki oraz góra skrzydła okleinowane są laminatem (w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia powierzchni skrzydła),
- tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Uwaga! Przy wyborze laminatów (jako pokrycie skrzydła spoza ofert standardowej) nie zawsze możliwe jest dopasowanie kolorystyczne okleiny brzegowej.

Wykończenie krawędzi skrzydła przylgowe dostępne jest w wariantach:
- profil "R",
- profil "K",
- profil "K" z obrzeżem z PCV.
Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Rodzaje stosowanych pokryć:
1. Laminaty (CPL):
a) o grubości 0.2 mm, drewnopodobne w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.
b) o grubości 0.7 mm, drewnopodobne w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.
2. Wodna farba akrylowa - skrzydła trzykrotnie malowane nawierzchniowo.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy zawiasy czopowe stalowe w kolorze "srebrnym",
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.
Uwaga! Skrzydło z zawiasami w normie DIN nie współpracuje z ościeżnicą wykonaną w polskiej normie.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa kątowa bez progu wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie.
W ościeżnicę wprowadzona jest uszczelka gumowa (w przymykach bocznych i górnym), która powoduje wzrost izolacyjności akustycznej drzwi.

Montaż ościeżnicy
Ościeżnica montowana jest "na mokro". Wstawia się ją w przygotowany otwór węższą stroną (przeciwną do zawiasów), po czym blokuje klinami i rozpiera listwami rozporowymi (minimum cztery sztuki). Po jej ustawieniu (łącznie ze skrzydłem - aby sprawdzić dokładność domykania) przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem należy "zatrzeć" gęstą zaprawą murarską (od węższej strony), pozostawiając u góry otwory montażowe. Następnie dokładnie uzupełnić wnętrze ościeżnicy rzadszą zaprawą cementową, wlewając ją przez pozostawione otwory montażowe. Odległość między dolną krawędzią skrzydła a poziomem wykończonej podłogi nie powinna przekraczać 7 mm.

WYMIARY
"60", "70", "80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE AKUSTYCZNE Rw=32 dB
Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ

 

ZASTOSOWANIE
Zgodnie z normą PN-87/B-02151 wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej obejmują drzwi:
do pokoi hotelowych, obiektów gastronomicznych, do pokoi w domach studenckich, do klas szkolnych i sal dydaktycznych, do obiektów służby zdrowia, do pomieszczeń w budynkach administracyjnych, biurach i budynkach użyteczności publicznej oraz do budynków mieszkalnych.
Uwaga! Aby uzyskać odpowiednie parametry izolacyjności akustycznej przegrody, skrzydło drzwiowe musi być montowane łącznie z zalecaną ościeżnicą metalową.
Porta KMI Poland zaleca stosowanie ościeżnicy metalowej w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

Nr raportu badań RK-97/B-104, CTO ZBR w Gdańsku

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty wiórowe ułożone warstwowo. Taka konstrukcja podnosi izolacyjność akustyczną skrzydła oraz jego wytrzymałość, sztywność i trwałość. Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF. W dolnym ramiaku skrzydła wmontowana jest uszczelka progowa z mechanizmem powodującym jej wysunięcie w momencie zamknięcia drzwi.
Uwaga! Skrzydło oferujemy w komplecie z ościeżnicą metalową.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.

Wykończenie krawędzi skrzydła przylgowego dostępne jest w wariantach:
- profil "K",
- profil "K" z zabezpieczeniem z PCV.
Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Rodzaje stosowanych pokryć:
1. Laminaty (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobne w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim).
(Istnieje możliwość wyboru innego laminatu).
2. Wodna farba akrylowa - skrzydła trzykrotnie malowane nawierzchniowo.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy zawiasy czopowe stalowe w kolorze "srebrnym",
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.
Uwaga! Skrzydło z zawiasami w normie DIN nie współpracuje z ościeżnicą wykonaną w polskiej normie.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa kątowa bez progu wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie.
W ościeżnicę wprowadzona jest uszczelka gumowa (w przymykach bocznych i górnym), która powoduje wzrost izolacyjności akustycznej drzwi.

Montaż ościeżnicy
Ościeżnica montowana jest "na mokro". Wstawia się ją w przygotowany otwór węższą stroną (przeciwną do zawiasów), po czym blokuje klinami i rozpiera listwami rozporowymi (minimum cztery sztuki). Po jej ustawieniu (łącznie ze skrzydłem - aby sprawdzić dokładność domykania) przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem należy "zatrzeć" gęstą zaprawą murarską (od węższej strony), pozostawiając u góry otwory montażowe. Następnie dokładnie uzupełnić wnętrze ościeżnicy rzadszą zaprawą cementową, wlewając ją przez pozostawione otwory montażowe. Odległość między dolną krawędzią skrzydła a poziomem wykończonej podłogi nie powinna przekraczać 7 mm.

WYMIARY
"60", "70", "80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE AKUSTYCZNE Rw=42 dB
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - 30 MIN I KLASIE DYMOSZCZELNOŚCI - S60

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe, rozwieralne, typu DT-AW z ościeżnicą metalową.
Drzwi przeznaczone są do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewnętrzne wejściowe lub wewnątrzlokalowe.
Drzwi mają właściwości izolacyjności akustycznej rzędu 42-43 dB. Ponadto posiadają półgodzinną klasę odporności ogniowej oraz klasę w zakresie dymoszczelności - S60.

Aprobata Techniczna AT - 15-4997/2001, ITB Warszawa
Określenie izolacyjności akustycznej NP.:NA-1048/A/00, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa NP - 948/A/99, ITB Warszawa
Badania wytrzymałościowe Nr NL-0753/00, ITB Warszawa
Atest higieniczny NR 119/PB/251/212/2000, IMMiT Gdynia

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna konstrukcja Porta, która zapewnia izolacyjność akustyczną drzwi. Obustronne poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.

Skrzydło wyposażone jest w uszczelki:
- dwie dolne automatyczne - uszczelki progowe,
- na obwodzie skrzydła - uszczelka przylgowa,
- na obwodzie skrzydła - uszczelka ogniowa.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej.

Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy wzmocnione zawiasy czopowe,
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa bez progu wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm, ocynkowana dyfuzyjnie i wyposażona w uszczelkę ogniodporną (w przymykach bocznych i górnym).
Ościeżnice dostarczane są do Klienta w stanie surowym do pomalowania na dowolny kolor.
Uwaga! Ościeżnica przeznaczona jest do ścianek murowanych.

WYMIARY
"80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE
O IZOLACJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw=42 dB
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 MIN I DYMOSZCZELNOŚCI S-60

 


ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe, rozwieralne, typu DT-AW/D z ościeżnicą regulowaną Porta-System wzmocnioną.
Drzwi przeznaczone są do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewnętrzne wejściowe lub wewnątrzlokalowe.
Drzwi mają właściwości izolacyjności akustycznej rzędu 42-43 dB. Ponadto posiadają półgodzinną klasę odporności ogniowej oraz klasę w zakresie dymoszczelności S-60.

Aprobata Techniczna AT-15-4997/2001, ITB Warszawa
Określenie izolacyjności akustycznej NP: NA-1048/A/00, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa nr NP- 818/01/BW, ITB Warszawa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna wielowarstwowa konstrukcja Porta, która zapewnia izolacyjność akustyczną drzwi. Obustronne poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.
Skrzydło wyposażone jest w uszczelki:
- dwie dolne automatyczne - uszczelki progowe,
- na krawędziach bocznych i obwodzie skrzydła - uszczelka przylgowa.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z jasnej tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej.

Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy wzmocnione zawiasy czopowe stalowe podfelcowe,
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica z drewna egzotycznego o szerokości 120 mm, wykończona jest lakierem. Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę trudnopalną oraz komplet listew maskujących.

WYMIARY
"80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE
O IZOLACJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw=42 dB
I DYMOSZCZELNOŚCI S-60

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe, rozwieralne, typu DT-AW/PS z ościeżnicą regulowaną Porta-System wzmocnioną.
Drzwi przeznaczone są do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewnętrzne wejściowe lub wewnątrzlokalowe.
Drzwi mają właściwości izolacyjności akustycznej rzędu 42-43 dB oraz klasę w zakresie dymoszczelności S-60.

Aprobata Techniczna AT-15-4997/2001, ITB Warszawa
określenie izolacyjności akustycznej NP.:NA-1048/A/00, ITB Warszawa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Rama skrzydła wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna wielowarstwowa konstrukcja Porta, która zapewnia izolacyjność akustyczną drzwi. Obustronne poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.
Skrzydło wyposażone jest w uszczelki:
- dwie dolne automatyczne - uszczelki progowe,
- na krawędziach bocznych i obwodzie skrzydła - uszczelka przylgowa.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z jasnej tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej.

Uwaga! Na specjalne zamówienie brzeg skrzydła (z ramiakiem z drewna egzotycznego) może zostać wykończony obrzeżem z PCV, które wzmacnia krawędź skrzydła i zabezpiecza przed uderzeniami.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy wzmocnione zawiasy czopowe stalowe podfelcowe,
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica regulowana Porta-System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonane są ze sklejki. Pokrycie ościeżnicy standardowo stanowi laminat (CPL) o grubości 0.2 mm, w kolorach drewnopodobnych: buk, dąb jasny, klon, mahoń, popiel i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim).

WYMIARY
"80", "90"


DRZWI WEWNĘTRZNE
TECHNICZNE
O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw=32dB
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 MIN
DT-PP-30

 

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnątrzlokalowe DT-PP-30 przeznaczone są do hoteli, obiektów gastronomicznych, banków, biur i innych budynków użyteczności publicznej a także do budynkach mieszkalnych.

Drzwi przeciwpożarowe DT-PP-30 powinny być stosowane zawsze w otworach ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Klasa odporności ogniowej drzwi powinna odpowiadać połowie klasy odporności ściany oddzielenia przeciwpożarowego (jeżeli ściana oddzielenia przeciwpożarowego ma odporność 60 minut, zamontowane w niej drzwi muszą posiadać odporność ogniową 30 minut).

Drzwi o izolacyjności akustycznej powinny być stosowane jako drzwi: do pokoi hotelowych, do pokoi w domach studenckich, internatach, do klas szkolnych i sal dydaktycznych, do obiektów służby zdrowia, do pomieszczeń budynków administracyjnych.
Uwaga! Drzwi stosuje się w zależności od przyjętego standardu akustycznego pomieszczenia.

Certyfikat Zgodności NR CZ ITB - 16/2000, ITB Warszawa
Aprobata techniczna AT-15-3575/99, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa NP.-566/97, ITB Warszawa
Określenie izolacyjności akustycznej NA - 866/P/99, ITB Warszawa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Poziome i pionowe ramiaki skrzydła wykonane są z tarcicy z tarcicy drewna egzotycznego, a wypełnienie skrzydła stanowią ognioodporne płyty wiórowe. Poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF. Na obrzeżach skrzydła, z wyjątkiem dołu, umieszczone są uszczelki "puchnące" pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelniając w ten sposób połączenie skrzydła z ościeżnicą. Uniemożliwia to przenikanie dymu i ognia. W dolnym ramiaku skrzydła wmontowana jest uszczelka progowa z mechanizmem powodującym jej wysunięcie w momencie zamknięcia drzwi.
Uwaga! Skrzydło oferujemy w komplecie z ościeżnicą metalową.

BRZEG SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Ramiak skrzydła wykonany jest z tarcicy drewna egzotycznego - boki oraz góra skrzydła pokryte są lakierem bezbarwnym.
Skrzydło wykonane jest w wersji przylgowej.

POKRYCIE / KOLOR
Okleiny skrzydła wykonane są z laminatów (CPL) o grubości 0.7 mm, drewnopodobnych w kolorach: buk, dąb jasny, klon, mahoń i białym (z rysunkiem "słojów drewna" lub gładkim). Istnieje możliwość wyboru innego laminatu.

OKUCIA
Skrzydła drzwiowe wyposażone są w:
- trzy zawiasy czopowe stalowe w kolorze "srebrnym",
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową,

OŚCIEŻNICA
Ościeżnica stalowa kątowa bez progu wykonana jest z blachy o grubości 1.5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie.
W ościeżnicę wprowadzona jest uszczelka gumowa (w przymykach bocznych i górnym), która powoduje wzrost izolacyjności akustycznej drzwi.

Montaż ościeżnicy
Ościeżnica montowana jest "na mokro". Wstawia się ją w przygotowany otwór węższą stroną (przeciwną do zawiasów), po czym blokuje klinami i rozpiera listwami rozporowymi (minimum cztery sztuki). Po jej ustawieniu (łącznie ze skrzydłem - aby sprawdzić dokładność domykania) przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem należy "zatrzeć" gęstą zaprawą murarską (od węższej strony), pozostawiając u góry otwory montażowe. Następnie dokładnie uzupełnić wnętrze ościeżnicy rzadszą zaprawą cementową, wlewając ją przez pozostawione otwory montażowe. Odległość między dolną krawędzią skrzydła a poziomem wykończonej podłogi nie powinna przekraczać 7 mm.

WYMIARY
"60", "70", "80", "90", "100"