KBE "ClimaBox" samoregulujący system wentylacyjny to urządzenie w formie nakładki na okno. O jego nowoczesności stanowi to, że tworzy odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu, nie dopuszczający do powstawania pleśni, dzięki kontrolowanej wentylacji.

Sercem nowego KBE ClimaBox jest inteligentny mechanizm, który samoczynnie zamyka dopływ powierza przy silnym wietrze. Dzięki temu dopływ świeżego powietrza i odprowadzanie wilgoci odbywa się przy zminimalizowanej stracie ciepła. Mechanizm systemu pracuje dzięki wykorzystaniu naturalnego zjawiska parcia i ssania wiatru po obu stronach budynku. System funkcjonuje zupełnie naturalnie i nie wymaga dodatkowych sterowań innymi urządzeniami. Wady innych systemów wentylacyjnych w których wymiana powietrza odbywa się w okolicach okuć – powodując ich oblodzenie – zostały w KBE – ClimaBox całkowicie wyeliminowane. Podczas wentylacji mieszkanie nie jest narażone na włamanie, gdyż system ten funkcjonuje przy zamkniętym oknie.

Prawidłowa wentylacja jest konieczna dla utrzymania zdrowego mikroklimatu, korzystnego zarówno dla użytkowników jak i dla konstrukcji budynku. Wilgoć, która powstaje w wyniku codziennych czynności, takich jak gotowanie i mycie, nie odprowadzona na zewnątrz, wpływa na złe samopoczucie i powstawanie niebezpiecznej pleśni. Tego rodzaju szkody spowodowane wilgocią stanowią zagrożenie nie tylko dla ścian i mebli, ale mogą być również przyczyną wielu groźnych chorób.

System KBE przewiduje zamontowanie w oknie opatentowanego przez firmę samoregulującego systemu wentylacyjnego tzw. KBE Climabox.
Umożliwia on przepływ powietrza do wnętrza mieszkania przy całkowicie zamkniętym oknie. Nawietrznik wykorzystuje różnicę ciśnień powietrza po obu stronach okna i wyposażony jest w elementy regulujące jego przepływ. Zapobiega w ten sposób oziębianiu mieszkania w czasie złej pogody i silnych wiatrów, dostarczając równocześnie powietrze dla poprawy mikroklimatu pomieszczeń przy zminimalizowanej stracie ciepła.