WENTIZOL PAPA ASFALTOWA

perforowana odmiana PW/100/1000,
wg aprobaty tech. ITB AT-15-2413/96
CERTYFIKAT nr B/32/24/2000


PRZEZNACZENIE l ZAKRES STOSOWANIA

Papa perforowana na osnowie perforowanego welonu z włókien szklanych o nazwie handlowej "WENTIZOL" służy do wykonywania wentylowanych pokryć dachowych na stropodachach przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych. Posiada właściwości odporności na wysokie i niskie temperatury odpowiadające cechom pap asfaltowych z masą powłokową nie modyfikowaną oraz właściwości mechaniczne: siłę zrywającą i wydłużenie względne przy zerwaniu odpowiadające wymogom dla pap na osnowie welonu szklanego. Z wierzchniej strony masa powłokowa pokryta jest drobnoziarnistą posypką piaskową, od strony spodniej zabezpieczona jest cienką folią polipropylenową. Na całej powierzchni znajdują się równomiernie rozłożone otwory o średnicy 50 mm w ilości 63 otwory/m2. Utworzona dzięki zastosowaniu papy perforowanej szczelina powietrzna, pozwala na odprowadzenie spod właściwego pokrycia oparów i wilgoci przez specjalnie wykonane kominki wentylacyjne. Rozwiązanie takie zapobiega powstawaniu pęcherzy i odspajaniu się pokrycia dachowego.
Istnieje możliwość zastosowania papy perforowanej również wtedy, gdy pokrycie dachowe wykonywane jest metodą tradycyjną (klejenie papy podkładowej lepikiem asfaltowym na gorąco). W tym przypadku należy jednak, po ułożeniu papy perforowanej, a przed nanoszeniem warstwy lepiku, przetopić folię w otworach papy np. palnikiem gazowym. Czynność ta jest niezbędna, ponieważ temperatura lepiku jest zazwyczaj zbyt niska do przetopienia folii, co z kolei jest niezbędnym warunkiem dla właściwego połączenia pokrycia z podłożem.

WYKONANIE POKRYCIA WENTYLOWANEGO

1. Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe lub z zaprawy cementowej powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone, a następnie zagruntowane. Do gruntowania podłoża stosujemy roztwory lub emulsje asfaltowe albo masy asfaltowo-kauczukowe.

2. Układanie papy perforowanej
Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy układać bez przyklejania papę perforowaną folią do dołu. Poszczególne wstęgi papy należy układać na styk (bez zakładek). Papy perforowanej nie należy układać w miejscach narażonych na szczególne wnikanie wody do podłoża tj. pasach przyokapowych, wpustach dachowych, korytach itp. W miejscach tych odsuwa się papę perforowaną na odległość 50 cm, a podłoże zabezpiecza się pasem papy podkładowej przyklejonym do podłoża lepikiem asfaltowym na gorąco, połączonym z papą perforowaną za zakład nie mniejszy niż 10 cm .
Papę perforowaną należy układać równolegle do spadku połaci dachowych. W pasach kalenicowych wstęgi papy perforowanej należy przerzucić przez kalenicę tak, aby zachodziła na przeciwległą połać dachu na odległość około 50 cm .
W przypadku dachów jednospadowych oraz wielospadowych z odwodnieniem wewnętrznym, obrzeża papy perforowanej w najwyższym paśmie dachu powinny być mocowane do podłoża mechanicznie. Na tak ułożonej papie perforowanej, w górnych partiach połaci dachowej, montuje się kominki wentylacyjne. Kominki wentylacyjne stosuje się w celu wyrównania ciśnień oraz odprowadzenia na zewnątrz wilgoci i nagrzanego powietrza zgromadzonych w warstwach pokrycia dachowego. Ilość kominków dobiera się w zależności od średnicy kominka uwzględniając jednocześnie spadek powierzchni dachu.
Po wykonaniu systemu wentylacji układa się właściwe pokrycie dachowe.

PRZECHOWYWANIE

Papę "WENTIZOL" należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących ją przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, min. 120 cm od urządzeń grzewczych.
Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

TRANSPORT

Papę "WENTIZOL" należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.