DACHOLEP
Masa asfaltowa do konserwacji pokryć dachowych.

ZASTOSOWANIE

 • do konserwacji na "zimno" pokryć dachowych z papy asfaltowej


ZALETY

 • wymaga małego nakładu pracy i użycia prostych narzędzi
 • w każdym wypadku prace wykonuje się na "zimno"


CHARAKTERYSTYKA

 • konsystencja płynna, bez widocznych zanieczyszczeń
 • roztwór barwy czarnej
 • do rozprowadzania pędzlem, szczotka dekarska lub natryskiem
 • roboty prowadzić w temperaturze min. +5°C
 • stosować wyłącznie na czyste i suche podłoże

REFLEXOL
Bitumiczny lakier refleksyjny

ZASTOSOWANIE

Do konserwacji i tworzenia nowych powłok ochronnych

 • na papach asfaltowych i innych materiałach bitumicznych,
 • na powierzchniach blaszanych, obróbkach blacharskich, rynnach,
 • na konstrukcjach metalowych, zbiornikach, ogrodzeniach.

ZALETY

 • chroni pokryta powierzchnię przed działaniem promieni słonecznych,
 • efektywnie poprawia estetykę,
 • precyzyjnie rozprowadzony dokładnie wnika i penetruje nawet w najtrudniej dostępne miejsca,
 • wymaga małego nakładu pracy i użycia prostych narzędzi,
 • REFLEXOL odbija 80% promieni słonecznych w porównaniu do czystego aluminium,
 • produkt posiada pozytywna ocenę higieniczna.

LEPIZOL - R
Roztwór asfaltowy do gruntowania


ZASTOSOWANIE

 • do gruntowania podłoży betonowych
 • do wypraw pod izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
 • do wykonywania samodzielnych powłok antykorozyjnych
 • do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych


ZALETY

 • bardzo dobra przyczepność do betonu i cegły
 • idealna penetracja wgłąb izolowanych powierzchni
 • wymaga małego nakładu pracy i użycia prostych narzędzi
 • w każdym wypadku prace wykonuje się na "zimno"

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU