RENOBIT - R
Asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania betonów, wylewek, fundamentów itp. Do impregnacji i zabezpieczania przeciwwilgociowego jako warstwa podkładowa pod RENOBIT - B, papy asfaltowe i inne hydroizolacje.

Wykonawstwo wewnątrz i zewnątrz budynków.


RENOBIT - B
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

ZASTOSOWANIE

 

 • do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.
 • do wykonywania bezpapowych powłok dachowych.
 • do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.


Wykonawstwo wewnątrz i zewnątrz budynków.


GUMOASFALT
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

ZASTOSOWANIE NA ZIMNO

 

 • do konserwacji i renowacji pokryć z papy asfaltowej
 • do bieżących napraw i remontów powierzchni dachowych
 • do wykonywania powłok bezspoinowych


RODZAJE

SA - 12 (kolor czarny)
SA - 23 (kolor czerwony)


DYSPERBIT Dn
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

ZASTOSOWANIE

 • renowacja i konserwacja pokryj dachowych (z papy, płyt eternitowych, blachy, itp.)
 • wykonywanie bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, itp.
 • wodoszczelne izolacje łazienek i ubikacji
 • gruntowanie podłoży
 • izolacja fundamentów

GRUBOPOWŁOKOWE MASY IZOLACYJNE

SA 26
Jednoskładnikowa elastyczna masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania elastycznych powłok izolacyjnych na ścianach piwnic, zbiorników i budowli zagłębionych w gruncie. Tworzy elastyczną powłokę izolacyjna odporna na działanie wód gruntowych, idealna do uszczelniania przepustów rur i przewodów przechodzą-cych przez ściany piwnic i zbiorników. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, może być stosowana do przyklejania płyt styropianowych stanowiących ocieplenie ścian piwnic.

SA 27
Dyspersyjna masa szpachlowa stosowana do wyrównywania ubytków i nierówności powierzchni dachów, ścian piwnic i zbiorników. Stosowana do wykonywania warstw izolacyjnych posadzek, warstw izolacyjnych zewnętrznych powierzchni przyziemia budynku. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.