IZOLBET - D(r)
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
DO RENOWACJI POKRYĆ BITUMICZNYCH

IZOLBET - W
BITUMICZNA MASA
SZPACHLOWA-WYRÓWNAWCZA

 

IZOLBET - A
ROZTWÓR ASFALTOWY
DO GRUNTOWANIA

IZOLBET - D(p)
MASA ASFALTOWA
DO KONSERWACJI
POKRYĆ DACHOWYCH

IZOLBET - K
LEPIK ASFALTOWY
STOSOWANY NA ZIMNO