cecha stolarki opis cechy stolarki znaczenie i korzyści dla Klienta
najwyższa jakość użytych materiałów i wyrobu finalnego
 • produktom firmy PPU ,,OKNA", z uwagi na wdrożone technologie wytwarzania i osiągany dzięki nim wysoki standard wyrobów, przyznano Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9002 (taki certyfikat jakości posiadają tylko nieliczni producenci stolarki PCV w Polsce)
 • najwyższy, miedzynarodowy standard jakości stolarki PCV
 • wysoka niezawodność wyrobu
 • pewność, że otrzymany wyrób będzie zgodny z oczekiwaniami Klienta wyrażonymi w treści zamówienia
4 i 5 -cio komorowe profile PCV
 • profile z wysokoudarowego PCV nowej generacji, importowane w 100% wraz z uszczelkami i okuciami WINKHAUS bezpośrednio z Niemiec
 • okna typowe (standard) posiadają w systemie KNIPPING 4-ro komorowy profil, a okna na zamówienie mogą posiadać profil aż 5-cio komorowy
 • dzięki znacznej liczbie komór, w połączeniu z dużą grubością profilu, uzyskuje się :
 • bardzo ciepły profil PCV
 • wydatne oszczędności na kosztach
 • ogrzewania pomieszczeń
 • dużą stabilność i sztywność stolarki
 • zaznaczającą się już w fazie montażu
 • uwaga: podobnie jak w innych systemach, profile PCV są wzmacniane stalowymi ocynkowanymi kształtownikami
duża grubość profilu PCV
 • grubość profilu PCV to jeden z najistotniejszych jego wymiarów, stanowi on bowiem grubość przegrody termicznej pomiędzy pomieszczeniem, a zewnętrzem budynku.
 • grubość profilu KNIPPING wynosi aż 65 mm i jest dla porównania o 12% większa (+7mm) od grubości znanego systemu Panorama - 58mm, inne systemy okienne PCV posiadają zazwyczaj grubość około 60 mm.
stylistyka "soft-line"
 • bardzo charakterystyczne dla systemu KNIPPING są silnie zaokrąglone, ozdobne listwy przyszybowe
 • wysoka estetyka stolarki, dostępna już w standardowych oknach typowych bez dodatkowych dopłat
 • łatwość mycia
efektywny system odwodnienia - "rynienka ściekowa"
 • zadaniem systemu odwodnienia jest odprowadzenie na zewnątrz profilu PCV wody opadowej lub skroplin pary wodnej przedostającej się do okna w następujących miejscach:
  a) profil ościeżnicy, pod stykiem frontowej części ościeżnicy i skrzydła
  b) profil skrzydła, pod dolną krawędzią szyby zespolonej
 • systemy stolarki okiennej PCV, w tym także system Knipping, skutecznie radzą sobie z odwodnieniem w stanie zamkniętym okna
 • konstrukcja okna PCV spowodowała zmianę sposobu wietrzenia pomieszczeń - tradycyjne ,,lufciki" występujące w oknach drewnianych, zastąpiono w oknach PCV głównie funkcją uchyłu i mikrouchyłu całego skrzydła okiennego
 • w systemie Knipping (system z uszczelką środkową), dzięki oryginalnemu położeniu i zamocowaniu uszczelki środkowej w ościeżnicy uzyskano bardzo pojemną tzw. ,,rynienkę ściekową", która znacznie zwiększa efektywność odprowadzania wody (systemy PCV z uszczelką zewnętrzną, nie posiadają ,,rynienki ściekowej", w analogicznym miejscu znajduje się prawie płaski element ościeżnicy)
 • w systemie Knipping, większa niż w innych systemach PCV różnica pomiędzy poziomem rynienki ściekowej i poziomem dolnych otworów odwadniających w ościeżnicy powoduje dodatkowy wzrost sprawność odwodnienia
 • skuteczny system odwodnienia, także w czasie wietrzenia za pomocą rozszczelnionych bądź uchylonych skrzydeł okiennych
praca okuć w suchej komorze
 • wręb okuciowy - tzn. miejsce w którym znajdują się mechanizmy sterujące pracą okna, położone jest pomiędzy uszczelką środkową, a uszczelką wewnętrzną
 • uszczelka środkowa odcina dostęp wilgoci do okucia od strony:
  a) styku frontowej części ościeżnicy i skrzydła
  b) otworów odwadniających profil ramy i profil skrzydła
 • uszczelka wewnętrzna odcina dostęp wilgoci do okucia od strony wnętrza pomieszczenia
 • podwyższona trwałość i bezawaryjność pracy okna, spowodowana pracą okuć w ,,komorze suchej" - pozbawionej dostępu wilgoci
specjalna komora montażowa
 • podczas osadzania okna Knipping za pomocą kołków montażowych, przewiercona zostaje tylko jedna, specjalna komora zwana komorą montażową
 • dzięki takiemu rozwiązaniu, podczas wiercenia otworów montażowych, komora z ocynkowanym, stalowym wzmocnieniem pozostaje
  nienaruszona !!! - efektem czego są nienawiercone wzmocnienia i ochrona wzmocnienia przed dostępem wilgoci
 • wydłużona trwałość i większa wytrzymałość mechaniczna okna (stabilność), dzięki większej trwałość wzmocnień
zgrzewalne uszczelki
 • uszczelkę środkowa w ościeżnicy, oraz uszczelki przyszybową i wewnętrzną w skrzydle, osadza się na etapie produkcji w profilu PCV
 • sposób osadzenia uszczelek umożliwia w razie potrzeby ich wymianę
 • uszczelki są cięte i zgrzewane wraz z obróbką profilu PCV
 • podwyższona trwałość połączeń narożnych uszczelek (zgrzewy)
 • podwyższona szczelność naroży stolarki
szyby zespolone niskoemisyjne U=1,3 W/m2 K
 • stosowane już w oknach typowych współczynnik przenikalności cieplnej U=1,3 (posiadamy świadectwo badań) uzyskano dzięki zastosowaniu szyb niskoemisyjnych z tzw. ,,miękką powłoką tlenków metali", bez konieczności wprowadzania argonu do przestrzeni wewnątrzszybowej
 • dzięki takiemu rozwiązaniu, uzyskano stabilność wsp. U=1,3 w czasie długoletniej eksploatacji stolarki
 • ciepły profil PCV (patrz pkt.2 i 3 ) w połączeniu z niskoemisyjną szybą daje w efekcie bardzo ciepłe okno
 • szyba niskoemisyjna U=1,3 dostępna już w standardowych oknach typowych bez dodatkowych dopłat
obróbka zgrzewów
 • z nieznacznym naddatkiem w miejscu stopienia PCV (bezrowkowo), szczególnie ważne przy stolarce z ciemną okleiną (nagrzewanie stolarki)
 • mocniejsze zgrzewy, możliwość wykonania większych gabarytowo skrzydeł okiennych
firmowe klamki "KNIPPING"
 • oznakowane znakiem firmowym Knippinga, niemieckie 8-mio położeniowe, aluminiowe klamki malowane metodą proszkową
 • stylistyka ,,soft-line"
 • 8 położeń - wygoda przy ustawianiu położenia mikrowentylacji
 • rękojeść klamki ergonomicznie wyprofilowana -pewny uchwyt
 • trwałość koloru klamki
mikro - wentylacja
 • funkcja mikrowentylacji (mikrouchylenia) montowana standardowo we wszystkich skrzydłach uchylno-rozwiernych RU
 • możliwość sterowania przez użytkownika wentylacją pomieszczeń
 • funkcja mikrowentylacji bez dodatkowych opłat
profil podpara-petowy + uchwyty transportowe
 • standardowo w oknach Knipping montowany jest podparapetowy profil PCV
 • dodatkowo do bocznych części pionowych ościeżnicy przytwierdza się parciane uchwyty transportowe
 • łatwy montaż parapetów
 • duża szczelność połączenia na styku okno PCV - parapety
 • ochrona dolnej krawędzi ościeżnicy w tym narożników podczas transportu stolarki
 • łatwość i wygoda przy przenoszeniu stolarki
unikalny mechanizm mikrowentylacji i zabezpieczenie przeciwwiatrowe
 • tylko w okuciach WINKHAUS dedykowanych dla okien KNIPPING skrzydło okienne w stanie mikrowentylacji w górnej jego części jest stabilizowane poprzez okucia 2-ma punktami podparcia (inne systemy posiadają 1 punkt podparcia).
 • zabezpieczenie przeciwwiatrowe, to specjalny element okucia tłumiący energię zatrzaskiwanego przypadkowo przez wiatr okna
 • stabilne położenie skrzydła okiennego w stanie mikrowentylacji w czasie silnych podmuchów wiatru
  większa odporność okna na działanie ekstremalnych czynników wiatrowych
w uzasadnionych przypadkach, możliwość zastosowania
3-ciej uszczelki
 • systemy okienne PCV posiadają standardowo 2 poziomy uszczelnień
  tylko w systemach z uszczelką środkową np. KNIPPING, możliwe jest zastosowanie dodatkowej 3-ciej uszczelki
 • zwiększenie dźwiękochłonności stolarki (niezależnie od zwiększenia dźwiękochłonności zestawu szybowego)