1. Wybór średnicy
W celu wyznaczenia powierzchni dachu należy przemnożyć długość dachu X przez jego szerokość Y. W tabeli poniżej znajdują się przekroje jakie należy użyć do odpowiedniej powierzchni dachu. Rynny należy montować z minimalnym spadkiem 2-5 mm/m. Przy tak dobranym spadku długość rynny, pomiędzy odpływami (wpustami), nie powinna przekraczać 10 m.

 

2. Haki
Dla ułatwienia wyginania haków ze spadkiem do rury spustowej należy zaznaczyć ołówkiem miejsca, jak na rys. A, w których haki będą gięte. Należy pamiętać o ponumerowaniu haków. Najmniejszy zalecany spadek wynosi 2 - 5 mm/1 mb. rynny. Montaż haków należy rozpocząć od zamocowania pierwszego i ostatniego haka i przeciągnięcia sznurka pomiędzy nimi.

Sznurek wyznaczy linię prostą, w której należy zamocować pozostałe haki w odległościach 60 - 80 cm. Przy długościach rynien dłuższych niż 10 m montuje się je ze spadkiem od środka w kierunku rur spustowych. Wyginanie i montaż długiego haka przedstawiono na rys. A, haka krótkiego na rys. B. Podczas wyginania haków należy wziąć pod uwagę, że krawędź czołowa rynny powinna być o 6 mm niżej w stosunku do krawędzi tylnej. Używanie giętarki ułatwia wyginanie haków.

 

3. Wpusty

Samo zaciskające się zamknięcie rynny montowane jest w następujący sposób: Przykłada się zamknięcie do kantu rynny i dociska. Następnie uderza się dłonią tak, aby kant wszedł w zatrzaski zamknięcia, a następnie dobija się lekko plastikowym młotkiem. Zamknięcie można montować również na zamocowanej rynnie.

 

4. Zamknięcie rynny
Samo zaciskające się zamknięcie rynny montowane jest w następujący sposób: Przykłada się zamknięcie do kantu rynny i dociska. Następnie uderza się dłonią tak, aby kant wszedł w zatrzaski zamknięcia, a następnie dobija się lekko plastikowym młotkiem. Zamknięcie można montować również na zamocowanej rynnie.

 

5. Mocowanie rynny na hakach
Używając haka stałego, rynnę mocuje się przez wciśnięcie jej w zatrzask haka. Przy montażu do deski czołowej o nachyleniu dachu 27 stopni zaleca się używanie haków K11. Przy innym nachyleniu dachu do deski czołowej montuje się hak K07, który mocuje się przez zagięcie blaszek znajdujących się przy haku wokół zgrubienia rynny.

 

6. Klamry
Rynny mocuje się na styk, zakładając starannie klamrę na tylną część rynny tak, aby gumowa uszczelka była na środku złącza. Następnie drugą część klamry zahacza się o przednią część drugiej rynny, zamyka i zabezpiecza połączenie przez zagięcie blaszki, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku.

 

7. Łączniki

 

8. Obejma
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w zatrzaskowe zamknięcia, których sposób montażu pokazany jest na rysunkach poniżej. Jeżeli zaistnieje potrzeba otwarcia obejmy, należy włożyć śrubokręt w zamknięcie i delikatnie rozpiąć.

 

9. Rura spustowa
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Odpowiednią długość łącznika należy odszukać w tabeli zawartej w punkcie nr 7. Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rurhak. Przy podłączeniu rury spustowej do kanalizacji używa się zakończenia rury spustowej z sitem. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę.