System profili REHAU S730 Basic
powstał jako odpowiedź na stale rosnące wymagania rynku, dotyczące nie tylko wysokiej jakości, ale i stałego redukowania kosztów budowy. Po rz kolejny REHAU udowodnił wiodącą rolę na rynkach światowych, oferując nowoczesne i strakcyjne rozwiązania systemowe.
Profile z programu S730 basic można dowolnie łączyć z profilami dodatkowymi REHAU, są one również kompatybilne z systemami rolet, fasad czy ogrodów zimowych.

 


Systemy REHAU S730 Basic to:

 • Nowoczesność
  Trójkomorowa budowa profili zapewnia dodkonałe właściwości izolacji termicznej. Komora leżąca na zewnątrz umożliwia łatwe i niewidoczne odprowadzenie wody z wrębu szyby. Duża, jednakowo wykształcona komorazbrojenia ościeżnicy, skrzydła i słupka stałego pozwala na uzyskanie optymalnych przekrojów wzmocnień stalowych, zgodnie z wymogami statyki w budownictwie mieszkaniowym.

 • Estetyka
  Wąski i elegancki wygląd uzyskano dzięki łagodnym zaokrągleniom i 30 stopniowym skosom powierzchnii widocznych profili. Gładka podstawa wrębu ościeżnicy umożliwia łatwe i szybkie czyszczenie okien. Zwiększenie zabezpieczenia przed włamaniami uzyskano dzięki przesunięciu rowka okucia o 13mm oraz zastosowaniu wzmocnionych części okuć

 • Wentylacja
  Aby zapewnić przyjemny klimat wnętrza budynku i zapobiec zawilgoceniu firma REHAU oferuje optymalny program wentylacji szczelinowej
  Izolacyjność termiczna
  Dzięki trzem komorom izolacyjnym uzyskujemy korzystne parametry izolacyjności termicznej

 • Trwałość
  Do produkcji profili z systemu REHAU-Basic-Design zastosowano znane e swoich właściwości i sprawdzone w technice okiennej tworzywo RAU-PVC.

 • Odporność
  Zewnętrzna i wewnętrzna usczelka odbojowa jest identyczna w skrzydle jak i ościeżnicy. Gwarantuje ona dobrą wodo- i wiatroszczelność okien.
  Uszczelki stosowane w systemie okiennym REHAU S730 Basic oznaczają się wieloma doskonałymi właściwościami jak na przykład odporność na światło, niesprzyjające warunki atmosferyczne itp. Zakres trwałej elastyczności wynosi od -40 do +120oC

 • Komfort obsługi
  Okna z profili REHAU dają bardzo dobrze otwierać i zamykać

 

Przekrój okna w systemie REHAU:

 1. 20 mm nadkładka wrębu szyby w szkle i ościeżnicy
 2. Umocowanie okucia przez conajmniej dwie ścianki z PVC lub dodatkowo zbrojenie stalowe
 3. Jednakowe uszczelki odbojowe w skrzydle ościeżnicy
 4. Gładka podstawa wrębu szyby
 5. Odprowadzenie wody możliwe od przodu i w dół
 6. Wpusty do specjalnych połączeń
 7. Możliwość zastosowania szyby od 2 do 33mm
 8. Obwiedniowy wpust jednostopkowych listew przyszybowych
 9. Euro-wpust okna
 10. Dodatkowe mostki do zamocowania okucia
 11. Jednakowe zbrojenie stalowe w skrzydle i ościeżnicy
 12. Stopki ustalające dla dodatkowych profili.