Okna w systemach ROPLASTO mają szereg istotnych zalet na tle okien wykonanych w innych systemach:

 • 10 lat gwarancji na profil;
 • bardzo dobra izolacyjność termiczna i akustyczna;
 • wyjątkowe parametry statyczne i wytrzymałościowe profili.
 • oryginalny system przewietrzania przy zachowaniu 4 klasy izolacyjności akustycznej;
 • całkowicie gładka ościeżnica (wariant uszczelnienia AD) bez dodatkowych rowków i progów, co umożliwia zachowanie idealnej czystości gotowego okna dzięki łatwości mycia;
 • profile o kształtach klasycznych lub zaokrąglone;
 • estetyczne, mało widoczne uszczelki przyszybowe;
 • stylizowane listwy przyszybowe w szerokim wyborze (również do szklenia stałego);
 • profil renowacyjny stosowany w starym budownictwie bez konieczności demontażu istniejących ościeżnic;
 • szeroka gama profili okleinowanych w kolorach palety Renolit.
 • do wyboru wariant z uszczelką środkową lub dociskową;
 • jednakowe profile skrzydła w obu typach uszczelniania;
  wybór wśród skrzydeł zlicowanych, półzlicowanych i niezlicowanych;
 • możliwość przeszklenia ościeżnic w obu wariantach uszczelnienia;
 • duży zakres szklenia od 4 do 55 mm;
 • identyczny wygląd z zewnątrz i od środka okien w wariantach z uszczelką środkową i dociskową;
 • wąska rama i skrzydło dające możliwość zwiększenia powierzchni przeszklenia, co może być istotne w przypadku okien o małych wymiarach;
 • możliwość wykonania wszystkich typów i form okien;
 • pełny system drzwiowy 2 i 3-komorowy;
 • żadnych zmian w wyposażeniu maszyn w przypadku obróbki słupków z uszczelką środkową i dociskową w systemie MD, co jest rzadkością przy tym wariancie uszczelnienia.

 

System przewietrzania

Standardowe przewietrzanie przez zamknięte okno jest sensownym uzupełnieniem dotychczasowych metod wietrzenia takich jak krótkotrwałe otwieranie na oścież lub przez pozycję uchylną.

 

 

 

Cel

Umożliwienie standardowego przewietrzania, zapobiegające szkodliwemu działaniu wilgoci przy zbyt szczelnych oknach i zapewniające dopływ koniecznego dla zdrowia świeżego powietrza, przy zachowaniu wymaganego poziomu izolacji akustycznej.

Rozwiązanie

Wymuszone przewietrzanie przez przesunięte w stosunku do siebie otwory w przegrodzie uszczelki środkowej i w wewnętrznym występie skrzydła oraz częściowe usuniecie zewnętrznej uszczelki dociskowej w ościeżnicy.

Wynik

Według Protokołu z Badań nr 97/ 05-718 z 12 maja 1997 odnośnie "przenikalności szczelin" i "szczelności na opady deszczu" spełnione są wymogi grupy obciążeniowej C wg DIN 18055/10.81. Zbadana wartość a wynosiła 0,70m3/(h*m)(daPa)2/3.

Według protokołu z badań nr 970326.P3 zbadano na tej samej próbce "izolację akustyczną", uzyskując 3 klasę izolacji akustycznej. Przy zastosowaniu odpowiedniego szkła możliwa do osiągnięcia jest także 4 klasa izolacji akustycznej.

Według opinii nr 970227.G21 przy zwykłym użytkowaniu nie powstaje zaparowanie w rowku okucia ani w kanale przewietrzania. Stosowanie podstawowego systemu przewietrzania zaleca się szczególnie przy renowacjach i remontach budownictwa płytowego. Dodatkowa jakość

 • Standardowe przewietrzanie za pomocą standardowych profili
 • Niepotrzebne profile dodatkowe
 • Niepotrzebna wkładka utrzymująca izolację akustyczną
 • Otwory przewietrzania jedynie w skrzydle
 • Szybsza obróbka, niższe koszty