Ściany zewnętrzne

Wskutek zmienijących się warunków, takich jak podnoszenie się lustra wód gruntowych lub zmiany budowlane w bliskim otoczeniu budynku, albo w wyniku błędów popełnionych w trakcie budowy domu, woda może przenikać z podłoża przez ściany do wnętrza budynku. Najlepszym sposobem na pozbycie się tej wady jest uszczelnienie Fondaliną zewnętrznych ścian piwnic (Rys. 5). Fondaline umieszczona pomiędzy gruntem a zewnętrzną ścianą piwnicy lub fundamentów stanowi skuteczną barierę, która chroni ściany przed szkodliwym działaniem wód podziemnych, odprowadzając je do systemu drenażowego warstw przepuszczalnych podłoża. Membrana tworzy niezależną strukturalnie warstwę ochrony przed wilgocią, na którą nie mają wpływu takie czynniki jak, osiadanie budynku czy wewnątrzstrukturalne ruchy gruntu powodujące uszkodzenia konwencjonalnych systemów ochronnych. Jednocześnie jest ona odporna na działanie większości substancji chemicznych znajdujących się w glebie.

Wewnętrzne ściany piwnic

Membrana Fondaline znajduje zastosowanie jako doskonała izolacja ścian przed wilgocią, a tym samym chroni je przed rozwojem grzybów i pleśni. Ściany, które nie posiadają dodatkowej ochrony, łatwiej ulegają przemarzaniu, a drobiny lodu mogą rozkruszyć fundament. W takim przypadku należy zastosować membranę Fondaline, którą mocuje się do muru za pomocą podkładek mocujących i gwoździ murarskich (Rys. 6). Szczelina wentylacyjna powstała między memebraną a ścianą umożliwia "oddychanie" ścian, poprawia izolację cieplną oraz znacznie redukuje ryzyko skraplania wody na ścianach wewnętrznych.

Sklepienia łukowe

Wiele sklepień jest pod drogami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (tunele, piwnice). W celu stłumienia drgań przenoszonych przez konstrukcję. Fondaline mocuje się do muru, a następnie na ruszcie montuje się materiał okładzinowy

Podłogi wewnętrzne

Przenikanie wilgoci do podłóg to powszechna wada, która poważnie wpływa na całą konstrukcję. Fondaline stosowana jest jako podkład pod betonową podłogę lub stanowi część systemu izolacyjnego, zabezpieczając w ten sposób przed przenikaniem wilgoci przez strop. Izolacja może być układana na starą podłogę lub między dwie warstwy betonu

Dodatkowe zastosowania

  • Warstwa izolacyjna podłogi
  • Zielony dach (podkład ogrodniczy)
  • Budownictwo lądowe i wodne (mosty i tunele)
  • Rolnictwo (silosy i komory do robienia kiszonki)

W wyżej wymienionych przykładach membrana Fondaline wykorzystuje technologię szczeliny powietrznej, która pozwala na wyrównywanie ciśnienia wilgoci w przekroju ścian stropu, przegrody i posadzki. Natomiast poprzez zastosowanie odpowietrzników w listwach wykończeniowych, uzyskuje się przewietrzenie, które umożliwia przegrodzie "oddychanie" .