Zastosowanie

Wykonywanie ścian działowych, warstwy zewnętrznej licowej, scian wielowarstwowych, ogordzeń i innych form małej architektury.


Charakterystyka techniczna

Wymiary
Masa
Klasy
Wytrzymałość na ściskanie
Nasiąkliwość
Ciężar objętościowy
Mrozoodporność
Izolacyjność termiczna
Izolacyjność akustyczna
Zużycie na 1 m2 muru
250 x 220 x 65
ok. 5,4 kg
150; 100
9,0 - 3,0 MPa
< 16%
1,38 kg/dcm3
min. 20 cykli
0,8 W/m*K
48-50 db
16 szt.