Zastosowanie

Budowanie przewodów wentylacyjnych, słupów ogrodzeniowych, scian ażurowych oraz elementów małej architektury


Charakterystyka techniczna

Wymiary
Masa
Klasy
Wytrzymałość na ściskanie
Nasiąkliwość
Ciężar objętościowy
Mrozoodporność
Izolacyjność termiczna
Izolacyjność akustyczna
Zużycie na 1 m2 muru
250 x 250 x 220
ok. 18 kg
150; 100
9,0 - 3,0 MPa
< 16%
1,38 kg/dcm3
min. 20 cykli
1 W/m*K
48-50 db
16 szt.

 

Przykład zastosowania

Budowa pionu wentylacyjnego w scianie o grubości 25 cm