Cementownia Rudniki zlokalizowana jest w Rudnikach k/ Częstochowy, w skład Grupy RMC Polska weszła w 1997r.

Cementownia Rudniki S.A. rozpoczęła swoją działalność produkcyjną w 1965 roku. W zakładzie zastosowano suchą metodę produkcji, a linię produkcyjną wyposażono w nowoczesne, jak na ówczesne czasy, urządzenia firmy F.L. Smith z Kopenhagi.

W wyniku modernizacji linii ciągu technologicznego młyna surowca w cementowni, zmieniono układ dozowania materiału do młyna. W wyniku zamiany w składzie surowcowym rudy syderytowej na dodatki żelazonośne Cementownia Rudniki wykorzystuje w swojej technologii ten odpad do produkcji mączki surowcowej, klinkieru a co za tym idzie cementu. W wyniku modernizacji zmieniono system ważenia i dozowania materiału, oraz pobierania prób, jest on sterowany i analizowany komputerowo, co pozwala w bardzo precyzyjny sposób kontrolować i sterować jakością i wielkością produkcji.

Wypalanie klinkieru odbywa się w trzech piecach obrotowych na metodę suchą.

Piece opalane są pyłem węglowym, którego produkcja odbywa się w kulowych młynach susząco-mielących z półpośrednim podawaniem pyłu węglowego do pieca. Gorące powietrze do suszenia węgla w młynie pobierane jest z chłodnika rusztowego. Każdy piec współpracuje z suszarnią żużla, wykorzystującą ciepło gazów piecowych.

Zmodernizowano podawanie mąki piecowej. Pył z instalacji odpylającej jest magazynowany w dodatkowym zbiorniku i na bieżąco dodawany w odpowiedniej proporcji, z mąką piecową, do pieca obrotowego. Całym ciąg transportu mąki jest odpylany filtrami workowymi.

Wprowadzono komputerowe sterowanie procesem wypalania klinkieru. W roku 2003 jest realizowana inwestycja związana z wykorzystaniem gorących gazów piecowych do suszenia surowców w młynie surowca.

W Cementowni Rudniki stosuje się dwie technologie przemiału klinkieru - z obiegiem zamkniętym i z obiegiem otwartym. Za pomocą młynów z obiegiem zamkniętym są produkowane cementy o wysokim rozdrobnieniu jak cement CEM I 42,5R i CEM III A 32,5NA

Jedną z ostatnich inwestycji która usprawniła obsługę klienta było wybudowanie nowego terminala do załadunku cementów, co znacznie przyspieszyło czas załadunku. Dzięki zastosowaniu magnetycznych kart sprzedaży sprzężonych z systemem załadowczym osiągnięto łatwiejsze ewidencjonowanie sprzedaży oraz fakturowanie.

Zakład wyposażony jest w nowoczesny system pakowania z nowoczesną linią paletyzowania wraz z foliomatem oraz dwa stanowiska terminalowe przy których można załadować dowolny rodzaj cementu luzem. Specjalny cement wysokowytrzymałosciowy CEM I 42,5 R posiada własne stanowisko załadunku. Oprócz tego istnieje możliwość załadunku wagonów. Obecnie w Cementowni Rudniki cement składowany jest w 12 silosach (4 silosy o pojemności 4600 t, 6 silosów z pojemnością 5000 t oraz 2 o pojemności 5500t). Należy wspomnieć,że zakład produkuje i prowadzi sprzedaż mączki wapiennej i posiada specjalne stanowisko załadunku luzem dla tego produktu.

W grudniu 2002 roku Cementownia Rudniki otrzymała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskiem z normą ISO 14001. Jednocześnie wraz z innymi zakładami cementowymi grupy RMC Polska w grudniu 2002 roku rozpoczęła proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS PN 18001.